English  |  Mapa stránek

CHOVATELSKÁ STANICE
Dalmatinů

Sunset Dalmatian

Dalmatin INFO

8. ECDC zasedání dne 7. června 2007

v Záhřebu - Chorvatsko, organizované Dalmatin klubem Chorvatska Atila Dubac

Zápis ze schůze delegátů ECDC 2007
Předseda: Pan Frans de Ridder, předseda ECDC

ECDC - přítomní členové výboru:
Předseda: Frans de Ridder (Belgie), tajemník Annemiek Morgans (Nizozemsko) a pokladník Alfred Ronneburg (Německo)

ECDC - přítomní delegáti:
Ake Cronander ze Švédska, Helle Höie a Tyge Greibrokk z Norska, Soren Jacobsen z Dánska, Sanna Heikkinen a Jonna Niemenperä z Finska, Frans de Ridder a Liliane de Ridder-Onghena z Belgie, Sally Ann Clegg z Francie, Erna Kuipers a Rhys Morgans z Nizozemska, Herbert Nagel a Alfred Ronneburg z Německa (DDC), Gerhard Herbst a Jörg Haeseler z Německa (CDF), Ursula Voitle a Tryn E. Borckenstein z Rakouska, Pia Pedercini z Itálie a Ivana Bakal z Chorvatska (Atila Dubac).

ECDC - přítomní mezinárodní pozorovatelé:
Nina Fleming z Velké Británie (BDC)

Přítomní členové nově kandidujících klubů:
Stipe Gorenjak a Dejan Radosevic z Chorvatska (HKPDP Dalmatinac), Tibor Takács a Gábor Fehér z Maďarska.

Za Srbsko také přítomen: Nenad Dević

ECDC - delegáti, kteří se nemohli zúčastnit:
Simone Zollinger ze Švýcarska, Kateřina Malović z České republiky

ECDC - delegáti nepřítomní bez omluvy:
DVD z Německa

ECDC - nepřítomní pozorovatelé:
Dalmatin klub Severní Anglie

Nepřítomní členové nově kandidujících klubů:
Maria Elena Altuna de la Peňa z Kuby

1. Příjezd účastníků. Přivítání + káva.
V devět hodin předseda pan Frans de Ridder zahájil schůzi a uvítal oficiální delegáty členských klubů a všechny ostatní hosty. Poděkoval chorvatskému Dalmatin klubu 'Atila Dubac' za pořádání akce ECDC 2007.

2. Přivítání ze strany chorvatského Dalmatin Klubu "Atila Dubac''
Ve svém úvodním projevu pan Damir Skok, prezident chorvatské Kynologické Unie, poděkoval všem za uskutečnění jejich cesty do Záhřebu: "Vítejte v zemi původu plemene, které máme všichni tak rádi. Sdílením naši lásky k plemeni máme my všichni velmi mnoho společného. Zvláštní poděkování patří Ivaně Bakal a jejímu týmu, která organizaci této akce umožnila. Přejeme Vám velmi úspěšnou schůzí, kongres a výstavu a vítám vás na Euro Dog Show v Záhřebu. "

3. Prezentace delegátů z členských a pozorovatelských klubů
Delegáti, oficiální pozorovatelé a zástupci nových kandidujících klubů se představili. (Viz výše uvedené)

4. Zpráva předsedy (Frans de Ridder)
"Před dvěma lety, kdy jsem byl jmenován předsedou ECDC, jsem slíbil, že udělám tuto organizaci více aktivní. Vážné zdravotní problémy začátkem jara mi v tomto zabránily. Jediné, co přednesu, bude návrh nových pravidel pro ECDC, aby naše organizace figurovala celosvětově. Nový status nám dá možnost podepsat smlouvu s FCI, což znamená, že budeme považování za oficiální diskusní partnery, a proto budeme moci být v přímém kontaktu s FCI. Dalším návrhem by mohla být změna názvu naší organizace, aby bylo více zřejmé, že Dalmatin je dobře známý po celém světě a že budeme v našem sdružení akceptovat i mimoevropské členy. Na zasedání výboru v loňském roce jsme diskutovali o finanční situaci ECDC a dospěli k závěru, že by bylo možné snížit členský poplatek (bod 11 dnešního programu). Je to zajímavé nejen pro stávající členy, ale bude to také podporovat menší kluby, aby se staly členy. Dalším návrhem je, že tajemník organizačního klubu by měl být členem výboru ECDC. To nám umožní lepší kontakt s klubem při organizaci další akce. Zvláštní poděkování patří členům výboru Alfredu Ronneburgovi a Annemiek Morgans a našim překladatelům Sally Ann Clegg, slečně Ricou a Stephanie Yates. "

5. Zpráva tajemníka (Annemiek Morgans)
- Zápis ze schůze 2005: Nebyly žádné připomínky a zápis byl schválen.
- Zpráva tajemníka za období 2005-2007: Viz přiložená zpráva.

6. Zpráva pokladníka (Alfred Ronneburg) - viz přiložená zpráva
Finanční zpráva byla zaslána před zasedáním. Po zodpovězení otázek pokladníkem delegáti zprávu schválili. Všechny kluby (s výjimkou Německého DVD) zaplatily svůj členský poplatek na rok 2006.

7a. Záležitosti členství
- Od statusu pozorovatele k plnému členství? Chorvatský Dalmatin klub 'HKPDP-Dalmatinac', Maďarský Dalmatin klub a Portugalský Dalmatin klub.
Výše uvedené kluby mají statut pozorovatele od poslední schůze. Z portugalského klubu jsme neobdrželi žádné reakce na naše maily, tak zatím není jasné, zda tento klub má zájem pokračovat v řízení.
- Nový kandidát: Dalmatin klub z Kuby (Club dalmata de Cuba).
Dalmatin klub Kuba je první klub mimo Evropu. Jeho delegát nebyl schopen zúčastnit se tohoto setkání, ale slíbil, že přijde na příští schůzi. Podle současných pravidel mají nové kluby statut pozorovatele do příštího setkání, kde pak budou jmenováni jako plnoprávní členové. Frans de Ridder: "V naší koncepci nových pravidel navrhujeme, aby se statut pozorovatele zrušil a to z toho prostého důvodu, že schůze jsou pouze jednou za dva roky a nikdo během této doby nemá kontrolu nad kluby. Za těchto okolností zkušební období nedává moc smysl.
Ake Cronander požádal o odložení hlasování o tomto bodě až po jednání o návrzích nových stanov v bodě 11: "V našich severských zemích můžeme mít pouze jeden klub pro plemeno. Pokud povolíme více klubů v zemi v naší organizaci, tak pak bude i více hlasů pro danou zem. Proto můj návrh je: "V případě, že je více klubů pro jednotlivé země, tak se budou muset rozdělit o hlasy". Ivana Bakal uvedla, že nevidí k tomu důvod protože Německo již má tři kluby v ECDC. Po diskusi se delegáti shodli na odložení diskuse až po bodu 11 pořadu jednání.

7b. Členský poplatek
Rovněž odloženo na bod 11

8. Zpráva komise pro chov a zdraví (Tyge Greibrokk)
Byly hlášeny následující případy : rozšíření jícnu (mega-oesophagus) a epilepsie.
- Rozšíření jícnu (mega-o): Tyge Greibrokk poukázal na jeho článek o mega-o, který byl zaslán všem členům ve třech jazycích: "Na poslední schůzi jsme se rozhodli, že všichni by se měli snažit zaslat hlášení o případech mega-o ve svých vrzích. Musím se přiznat, že v těchto dvou letech jsem toho nedostal moc. Dodneška máme zprávy ze 71 vrhů v Evropě a 10 vrhů na Novém Zélandu. Ne všechny případy jsou ověřeny veterinářem, ale všechny byly hlášeny od chovatelů. Po prostudování rodokmenů není možné učinit závěr o tom, jak se mega-o dědí, ale není pochyb o tom, že je to zděděná vlastnost. Otázka zní: jak se mega-o dědí a co pro to můžeme udělat. Celý vrh štěňat může být zrentgenován ve věku čtyř týdnů a dilatace jícnu může být zpozorována. Ve věku osmi týdnů už nemusíte vidět vůbec nic. Můžete si myslet, budete mít zdravé psy, ale to není úplně pravda. Mega-o se může objevit také později v životě. Je moje doporučení, že by pes, u kterého byla diagnostikována mega-o v raném věku nebo později, nikdy neměl být používán v chovu, protože zdědil geny této nemoci. Bude na klubech a chovatelích, zda s tím budou něco dělat. Ale podle mého názoru je mega-o onemocnění s polygenetickou dědičnosti a je běžnější, než si myslíme. Jelikož zatím nemáme nalezené DNA, jsme závislí na zprávách od chovatelů pro získání více informací. Chovatelé by měli být upřímní a hlásit, pokud se takový případ objeví. V tuto chvíli není v našich silách více pro to udělat. "
- Epilepsie. Tyge Greibrokk za základě rozhovoru s německým chovatelem předkládá problém epilepsie: "Podle informace tohoto chovatele je epilepsie mnohem rozšířenější než se o ní oficiálně ví. Mnozí veterináři o tom vědí mnohem líp, ale chovatelé o tom nechtějí mluvit. Krátce po tomto jsem obdržel zprávu od finského Dalmatin klubu, který mě informoval, že univerzita v Helsinkách začala s výzkumem dědičnosti epilepsie ve spolupráci s finským Dalmatin klubem a Dalmatin klubem Ameriky. Ve Finsku se objevily některé případy epilepsie, ale Finská Kynologická Unie zatím nepovažuje epilepsii za závažný problém a totéž mohu říci i o situaci v Norsku. Nevíme, jaká je situace v jiných zemích, a proto bych se chtěl zeptat: Myslíte si, že epilepsie není žádný problém, malý problém nebo je velký problém ve vaší zemi? V případě, že se domníváte, že by epilepsie byla skutečným problémem, tak musíme přemýšlet, co můžeme udělat. Jednou z možností je následovat Finskou iniciativu. Prof Dr. Hannes Lohi, profesor veterinární molekulární genetiky a vedoucí Evropské asociace pro epilepsii u psů, začal s výzkumem DNA ve vztahu k epilepsii a dalších genetických chorob u psů s cílem získat víc informací pro mnohem složitější genetickou dědičnost u člověka. Zajímá se o výzkum u Dalmatinů a protože je velmi těžké najít někoho, kdo chce opravdu trávit čas genetickým výzkumem v oblasti našeho chovu, měli bychom využít této možnosti. "Genetický výzkum v oblasti epilepsie u dalmatinů se nazývá EPIDAL - projekt - krátká prezentace Jonny Niemenperä, delegátky z Finska. Veškeré informace o projektu (v angličtině a němčině) najdete na stránkách www.epidal.dalmatiner.org. Další důležitá osoba zapojená do projektu je Bettina Hutz /i pro potřeby kontaktu/ , odborný asistent katedry biologie Discovery z Německa; nyní žije ve Finsku a zodpovídá za chod projektu ve Finsku.
Podle Ake Cronandera má název projektu negativní znění pro plemeno a doporučil finskému klubu změnit název na něco pozitivnějšího.
Tyge Greibrokk upozornil, abychom nebyli příliš optimističtí s očekáváním výsledků projektu: "Měli bychom si být vědomi skutečnosti, že Americký Dalmatin klub byl již šest let velice zaneprázdněn hledáním řešení pro dědičnost epilepsie. Výzkum byl téměř uzavřen, ale následně byl obnoven na Universitě v Missouri, se kterou dr. Lohi spolupracuje. Epilepsie je známá u lidi jako velice nepříjemná, protože je tam více jak 200 genů, které jsou zapojeny. Když budete odesílat vzorek krve dr. Lohimu do výzkumné laboratoře ve Finsku, neočekávejte toho moc, spíše až mnohem později. Aby se zjistil i rodinný původ, je velmi důležité posílat vzorky celé rodiny, a ne jen jednoho psa. Jak moc psů bude potřeba je těžké říci. Může to být 100, může to být dokonce až 400 psů. Mluvíme o nákladech ve výši asi 30.000 Euro pro 100 psů. ECDC nemá peníze na zaplacení tohoto výzkumu. Tato iniciativa musí přijít z členských klubů, až zváží důležitost tohoto projektu tak, aby do něj věnovaly své peníze.
Rhys Morgans se ptal na náklady pro chovatele při odesílání vzorku krve do Finska. Jonna Niemenperä: "Pokud se vzorky zašlou hned, tak nebude účtován poplatek za analýzu. Ale to nebude trvat věčně. Prozatím musí být zaplaceny pouze náklady na odběr krevního vzorku a zaslání materiálu do Finska. Když bude dosaženo cíle v rozvoji genetického testu a budete chtít ověřit, zda váš pes představuje potenciálního nosiče, pak budou náklady kolem 300 Euro za psa."
Kontaktní osoby pro více informací najdete na webových stránkách
www.epidal.dalmatiner.org
Jonna Niemenperä (finsky a anglicky): dalmatian@jippii.fi
Bettina Hutz (německy a anglicky): bettina.hutz@orionpharma.com
Liisa Hallström (švédsky, finsky a anglicky): liisa.hallstrom@netti.fi

Rhys Morgans navrhl, že by se ECDC měla snažit o založení fondu pro výzkum tak, aby kluby pak mohly darovat peníze, kdyby chtěly podpořit projekt Epidal a uvedl, že toto není důležité pouze pro výzkum epilepsie, ale také mapování genů Dalmatinů. Delegáti obou německých klubů (DDC a CDF) poukázali na to, že epilepsii nepovažují v jejich klubech za problém. Frans de Ridder vyjádřil své přání o komunikaci a spolupráci studijních skupin v různých částech Evropy, které by pracovaly ve stejném oboru.
Tyge Greibrokk se zmínil, že Asa Boholm si přeje odstoupit z výboru komise pro chov a zdraví, a že dalmatin klub Švédska navrhl Lenu Erlandsson, genetickou specialistku, na její místo.: "V případě, že bude zvolena jako nový člen výboru, navrhuji možnost, aby tuto záležitost jménem ECDC prozkoumala a navrhla, co by měla naše organizace podniknout na základě informací z Německa a Finska a přišla s doporučeními ohledně epilepsie." Helle Höie:" Každý by měl projekt podpořit zasláním vzorků postižených psů, protože pro chovatele je velmi důležité vědět, zda váš pes je čistý a nebo nosičem. Dobrá věc je, že vaše soukromí je zaručené, takže nikdo nebude vědět, že jste vzorek odeslali." Tyge Greibrokk: "Odhadované náklady na první fázi jsou ve výši nejméně 15.000 Euro a můžou se vyšplhat až na 30.000 Euro. Takže bude nějakou dobu trvat, než fond získá dostatek peněz na výzkum."
Následovala diskuse. Frans de Ridder: "Na základě doporučení výboru pro chov a zdraví a reakcí některých členů by ECDC byla do budoucna schopna finančně pomoci. Koordinace informací a spolupráce mezi jednotlivými univerzitami pro vytvoření společné databáze je velmi důležitá. Tím poskytne více informací a více možností pro výzkum, a to nejen o epilepsii, ale i pro další nemoci." Delegáti na návrhy reagovali kladně.
Tyge Greibrokk se zeptal, jestli jsou návrhy na další témata, kterými by se měli zabývat v příštích dvou letech. Sören Jacobsen se zmínil o "povaze", protože má dojem, že stále více a více dalmatinů je utráceno kvůli špatné povaze. Podle Tyge Greibrokka "V Norsku jsme shromažďovali údaje o dalmatinech, abychom vytvořili takzvaný index chovu, a to na základě informací z dotazníků. Povaha je v něm zahrnuta také. Zatím máme informace o přibližně 300 dalmatinech a budeme pokračovat dál v budoucnu".

9. Zpráva výboru pro rozhodčí (Ake Cronander)
Žádná zpráva nebyla podaná, protože se v posledních dvou letech nic nedělo.

10. Zpráva internetové prezentace (Rhys Morgans)
Rhys Morgans požádal delegáty, aby hlásili změny adres. Frans de Ridder požádal o zveřejnění seznamu rozhodčích pro posuzování exteriéru dalmatinů v jednotlivých zemích, ale pouze těch, kteří jsou členy klubů v dané zemí a doplnit jejich jména poznámkou v případě, že jsou způsobilí posuzovat více plemen. Všichni delegáti souhlasili.
Roční upomínka - bude zaslána žádost o nahlášení změn ve výborech, (e-mail, adresy atd.)
Předseda poděkoval za práci webmastera.

11. Návrh na změnu smluv + změna názvu: z "Evropské sdružení Dalmatin klubů" na "Mezinárodní sdružení Dalmatin klubů".
Frans de Ridder: "Abychom mohli být oficiálně uznáni ze strany FCI, naše organizace by měla podepsat smlouvu (dohodu o spolupráci) s FCI. V této smlouvě existují dvě důležité podmínky. Za prvé: všechny naše členské kluby musí být ze zemí, které jsou členy FCI. Je nám dovoleno, abychom byli v kontaktu s jinými kluby, ale ty se nemohou stát řádnými členy. Za druhé: měli bychom mít alespoň jednoho člena mimo Evropu. Podle vzoru smlouvy, kterou jsme obdrželi od FCI, nový název naší organizace by měl být 'World Association for dalmatians'. Tyge Greibrokk: "Tím, že budeme 'Světová asociace', navrhuji, abychom se snažili o udržení kontroly v Evropě, protože nechceme, aby nám lidé v jiných částech světa říkali, jak má Dalmatin vypadat." Podle předsedy by toto nehrozilo, protože v jiných částech světa není mnoho zemí , které jsou členy FCI. Naším jediným cílem je mít možnost přímého kontaktu s FCI. Sanna Heikkinen se zeptala, proč je to důležité. Frans de Ridder: "Pro veškeré diskuze ohledně chovu a hlavně ohledně zdravotních problémů. Obecně lze říci, že v současné době mohou mít přímý kontakt s FCI pouze národní kynologické organizace. Pokud naše komunikace půjde pouze přes všechny tyto různé chovatelské kluby, bude to velmi pomalý proces."

Bod 2e: 'Členství bude ukončené, pokud členský poplatek není zaplacen po dvou upomínkách.' Po diskusi bylo rozhodnuto doplnit následující: 'Členství bude oficiálně ukončené na následující schůzi.' Bylo také rozhodnuto, kvůli větší jistotě při kontaktování klubů, že výbor bude zasílat e-maily nejméně čtyřem osobám v klubu: předsedovi, jednateli a dvěma delegátům. V našich e-mailech nebudeme posílat více než tři přílohy, abychom se ujistili, že všechny informace budou přijaty. Tyge Greibrokk navrhuje: "Pokud se klub chce stát členem Světové asociace Dalmatin klubů, měl by mít určitý minimální počet členů, například 30 nebo 50". Alfred Ronneburg: "Měli bychom přijmout jako člena jakýkoliv klub, pokud je oficiálně uznaný vlastní národní kynologickou organizací ". Helle Hoie:" V případě, že klub má menší počet členů, než je minimum, měl by mít 'status pozorovatele', dokud nedosáhne potřebného počtu, aby se stal řádným členem." Následovala diskuse, která vedla k hlasování: Ve prospěch minimálního počtu členů: 6 hlasů, proti: 6 hlasů + 1 hlas předsedy. Bylo rozhodnuto, že 'členství klubu končí, když zanikne jeho členství v kynologické organizaci dané země.'

Bod 2d: Členský poplatek (bod 7b pořadu jednání): Po diskusi bylo rozhodnuto následující:
130 Euro za rok v případě, že klub má 500 a více členů (na konci předchozího roku)
100 Euro za rok v případě, že klub má 200 do 499 členů (ke konci předchozího roku)
50 Euro za rok v případě, že klub má méně než 200 členů (ke konci předchozího roku)

Bod 5d: Počet hlasů za klub:
Původní návrh: 'kluby s 200 členy a více mají 2 nebo více hlasů. Kluby s méně než 200 členy budou mít 1 hlas. ' Ake Cronander navrhuje: 'kluby s méně než 200 členy by měly mít 1 hlas, s více než 200 členy 2 a s více než 500 členy 3 hlasy. Žádná země by ale neměla mít více než 3 hlasy. V případě, že jsou 2 kluby v jednom státě, tak by největší klub měl mít 2 hlasy a nejmenší klub by měl mít 1 hlas. ' Herbert Nagel navrhuje držet se současného pravidla - 1 hlas za klub.
Návrh obsahoval ve skutečnosti 4 otázky a ty byly odhlasovány s následujícími výsledky :
- Jeden hlas za klub či více hlasů za klub? Jeden hlas: 4 / více hlasů: 7 / 1 se zdržel hlasování
- V případě většího počtu hlasů na klub, maximálně 2 hlasy nebo 3 hlasy?
Ve prospěch maximálně 3 hlasů: 11 hlasů / 1 se zdržel hlasování
- Máme stanovit limit na zemi? Ve prospěch limitu: 5 hlasů / limit proti: 7 hlasů
- Pokud ano, kolik hlasů má každá země? Není třeba volit.
S projednáním všech bodů konceptu 'Nová pravidla a nařízení' se delegáti shodli jednomyslně (viz přiložený soubor)

Bod 7a.: Záležitostí členství
Nově kandidující kluby - ze statusu pozorovatele k plnému členství?
- Chorvatský Dalmatin Klub 'HKPDP-DALMATINAC' web www.hkpdp-dalmatinac.com Chorvatský delegát Dejan Radosević představil klub, který byl založen v roce 1991 a byl prvním Dalmatin klubem v Chorvatsku. Klub čítá 36 aktivních členů. Je obtížné získat více členů, protože v Chorvatsku jsou dva kluby, a ne tolik vrhů. Záznamy o zdraví a chovu byly podány.
- Maďarský Dalmatin klub
Maďarský delegát Gábor Fehér představil klub, který čítá 35 členů. Zatím klub nemá webové stránky a také nemá záznamy ohledně chovu a zdraví. Kontaktní adresa: tdalmata@t-online.hu nebo gabcsi@t-online.hu
- Nový uchazeč: Club dalmata de Cuba
Protože delegát z Kuby nedorazil, Frans de Ridder klub představil. Klub čítá 158 členů, počet vrhů narozených v roce 2006 je 10, všechna štěňata jsou testovaná na sluch. Plánované aktivity: 4 schůze a 2 speciální výstavy za rok. Zatím klub nemá webové stránky. Kontaktní adresa: cdc@enet.cu

Ake Cronander navrhl, aby chorvatský a maďarský klub zůstaly u statusu pozorovatele ještě jedno období a aby se snažily získat více členů v příštích dvou letech. Rezervace těmito novými členy jsou pouze kvůli jejich nízkému počtu členů. Frans de Ridder požádal delegáty, aby si uvědomili, že potřebujeme všechny zájemce jako členy klubů, abychom mohli uzavřít smlouvu s FCI. Po diskuzi následovalo hlasování v souladu s právě přijatými novými pravidly. Delegáti dali své hlasy v závislosti na počtu členů v klubech: Švédsko 3 hlasy, Norsko 3, Dánsko 2, Finsko 3, Belgie 2, Francie 2, Nizozemsko 3, Německo DDC 3, Německo CDF 3. Rakousko 1, Itálie 1, Chorvatsko Atila Dubac 1.
- HKPDP-Dalmatinac Chorvatsko: přijat jako člen se 17 hlasy pro - 10 proti
- Maďarský Dalmatin Klub: přijat jako člen s 16 hlasy pro - 11 proti
- Club dalmata de Cuba: přijat jako člen se 27 hlasy pro - 0 proti
Předseda přivítal tři nové členy klubů do organizace za potlesku všech přítomných.

12. Volby
Členové výboru: předseda Frans de Ridder, tajemník Annemiek Morgans a pokladník Alfred Ronneburg. Protože nebyli navržení žádní noví kandidáti, všichni členové výboru byli znovu zvolení.
Auditor: Herbert Nagel. Protože žádný nový kandidát nebyl navržen, Herbert Nagel byl znovu zvolen.
Komise pro chov a zdraví: Tyge Greibrokk (předseda), ?sa Boholm, Radana Zachová, Rhys Morgans a dr. Dominique Vincent.
Asa Boholm poslala zprávu, ve které vyjádřila své přání, aby odstoupila z komise. Jsou navržení noví kandidáti: Lena Erlandsson ze Švédska a Sally Ann Clegg z Francie. Obě kandidátky byly zvolené a zbývající členové komise byli znovu zvolení.
Komise pro rozhodčí: ?ke Cronander (předseda), Liliane de Ridder-Onghena, Aase Jakobsen, Alfred Ronneburg a Radana Zachová.
Všichni členové byli znovu zvoleni.

13. Doporučení pro chov (viz zápis jednání 2005)
Na zasedání v roce 2005 byla projednána možnost vytvoření společných pravidel pro zařazení do chovu. Frans de Ridder požádal delegáty, aby si uvědomili, že struktura organizací v jednotlivých zemích se výrazně liší: "Národní kynologické unie jsou obecně velmi výkonné, mají pravidla pro chov a organizují výstavy, vydávají rodokmeny a jmenují své rozhodčí, a to vše na základě svých vlastních pravidel, která se značně liší v jednotlivých zemích. Některé chovatelské kluby jsou velmi silné a vydávají rodokmeny, jiní nemají žádný vliv a jsou závislé na svých kynologických organizacích. Tato situace pak ovlivňuje naši organizaci. Nejsme schopni vytvořit obecná pravidla pro naše členské kluby, protože naše pravidla mohou být v rozporu s pravidly a předpisy jednotlivých národních kynologických organizací. Proto by naším cílem mělo být spíše něco jako 'společná doporučení', protože dále než toto nemůžeme jít. Komise pro chov a zdraví by měla přijít s návrhem a požádat o vyjádření členských klubů. Kluby by měly pak návrh projednat na národní úrovni s jejich chovateli. Nebude snadné dospět ke společnému názoru, protože kluby mohou mít velmi rozdílné představy o tom, co je důležité pro plemeno. Nakonec budou doporučení zveřejněna na internetových stránkách. "
Tyge Greibrokk uvedl, že ECDC má zatím pouze jedno konkrétní doporučení pro chov a týká se ARDS: "Neměli bychom používat psy z prvních pěti generací po známém nosiči. Nicméně, ne všechny kluby se řídí tímto doporučením. Ať už z důvodu, že o tom nevědí nebo je jim to prostě jedno, to nevíme. Není mi známo, do jaké míry budeme pokračovat v doporučení, když nedostáváme výsledky chovu od všech klubů každý rok. Zatím dostáváme z Německa, Finska a Nizozemska informace o zápisech za každý rok a občas obdržíme nějaké výsledky z jiných klubů. Proto je velmi obtížné, aby se sledoval vývoj či problémy v chovu. Za druhé, od většiny klubů jsme obdrželi informace o pravidlech a předpisech ohledně testování sluchu a dysplázie kyčelního kloubu, ARDS atd. V řešení této problematiky jsou v jednotlivých klubech velké rozdíly. Je mi jasné, že to, co můžeme doporučit obecně, je velmi omezující." Frans de Ridder: "To, čeho můžeme dosáhnout, velmi záleží na tom, zda jsou chovatelé ochotní poskytnout informace. Nicméně, existuje mnoho témat k diskusi do budoucna, jako je hluchota, mega-o, epilepsie, velikost, povaha atd. "

14. Plánované akce pro příští dva roky
Frans de Ridder poukázal na položky uvedené v bodě 8 pořadu jednání komise pro chov a zdraví: "Můžeme také diskutovat o možnosti určit část peněz na výzkum třeba epilepsie, jak jsme se zmiňovali dříve. Navrhoval bych, aby rozhodčí komise zahájila vážnou diskusi o standardu plemene a kontaktovat a požádat všechny kluby o jejich připomínky ke standardu, a také chovatele a rozhodčí, pokud je to možné. Každý klub by měl shromažďovat informace. Můžeme porovnat různé standardy plemene, jako je FCI a anglický standard. Naším cílem by měla být nikoli změna standardu, ale přijít na společný pohled. "

15. Návrhy data a místa pro budoucí jednání
- ECDC akce 2009/2010 v Norsku
Tyge Greibrokk oznámil, že příští akce se bude konat v Oslo / Norsko v srpnu 2009. Předseda oznámil jeho přání mít třídenní akci se setkáním v sobotu, případně v pátek.
- Příští zasedání
Nizozemští delegáti navrhli uspořádat akci v roce 2011 v Nizozemsku. Všichni se shodli.
Alfred Ronneburg navrhuje, aby Německo (DDC) uspořádalo akci v roce 2013, protože DDC pořádalo první výstavu ECDC a v roce 2013 bude jubilejní desátá výstava.

16. Různé otázky
Ake Cronander požádal, aby se vyjádřil o záloze 'nových členských klubů' a to tak, že "záložní status pro nové členy je pouze z důvodu nízkého počtu členů. Myslíme si, že by kluby měly být ve statusu pozorovatele další období, dokud nedosáhnou vyššího počtu členů. "Tyge Greibrokk a Sören Jacobsen uvedli, že Norsko a Dánsko podporují tento záložní status.
Rhys Morgans poblahopřál chorvatskému Dalmatin klubu HKPDP a maďarskému Dalmatin klubu k jejich přijetí za členy . "Protože počet vašich členů je velmi nízký, tak doufám, že tímto můžeme podpořit rozšíření počtu vašich členů, tak že se můžete stát opravdu dobrým a aktivním členem nového sdružení. " Následoval potlesk.

17. Ukončení schůze
Jelikož nejsou žádné další otázky, předseda ukončil schůzi a poděkoval všem delegátům za jejich příspěvky k diskusi.

Vollenhove, únor 2008
Annemiek Morgans,
tajemnice WAFDAL (bývalé ECDC)