English  |  Mapa stránek

CHOVATELSKÁ STANICE
Dalmatinů

Sunset Dalmatian

Dalmatin INFO

WAFDAL (ECDC) 2009


Zápis z WAFDAL schůze 2009


Minulý týden (14. -15. srpna) se konala naše dvouletá WAFDAL schůze a výstava. Chtěli bychom poděkovat norskému Dalmatin klubu za jejich skvělou pohostinnost a organizaci během těchto dvou dnů.

Nejprve jsme měli skvělou schůzi a chtěl bych poděkovat delegátům různých klubů za jejich pozitivní a produktivní přínos. Měli jsme možnost přivítat delegáty z Norska, Švédska, Finska, Dánska, Holandska, Německa (DDC a CDF), Rakouska, Belgie, Itálie, Chorvatska (Atila Dubac) a z České republiky. Byl podán návrh na rozšíření výboru WAFDAL o dalších pět členů. Tento bod se bude probírat na další schůzi (Holandsko 2011) vzhledem k tomu, že je potřeba změnit stanovy.

Vzhledem k náhlému a neočekávanému úmrtí pokladníka pana Ronneburga (DDC) v roce 2007, delegáti navrhli paní Klein (DDC) jako nového pokladníka. Pan Cronander odstoupil z funkce předsedy výboru pro rozhodčí a paní De Ridder byla navržená a nově zvolená na místo předsedy této komise. Paní Bakal (Chorvatsko, Atila Dubac) byla zároveň přivítaná jako nový člen této komise.

Kandidatury pro organizaci příštích WAFDAL setkání v roce 2011 (Holandsko) a 2013 (Německo) byly potvrzené. Kandidatura na další rok 2015 bude rozhodnuta na další schůzi. Hlásili se dva kandidáti: Chorvatsko a Česká republika

Po schůzi jsme měli velice zajímavou přednášku paní doktorky Daniky Bannasch (USA) ohledně problému s močovými kameny – uráty. Gen nese KAŽDÝ dalmatin. Ohledně tohoto problému a možného řešení, objeveného a vyvinutého v Americe, bude WAFDAL kontaktovat Chorvatsko (zemí původu našeho plemene) a také FCI.

Druhý den byla výstava WAFDAL, organizovaná na závodišti Ovrevoll Galoppbane. Krásné místo za předpokladu, že je v pořádku počasí. Bohužel pršelo celý den. Vypadalo to, že tento problém vystavovatelům nijak nevadil, protože většina měla postavené stany. Výbor norského Dalmatin klubu velice mile nabídl možnost přístřešku, což bylo přijato s velkou vděčností. Pozvaní rozhodčí byli Aase Jakobsen (Toot’s) a Rune Johansen (Jilloc’s). Oba jsou již dlouholetí chovatelé dalmatinů a jsou velice úspěšní, takže je bez jakýchkoliv problémů můžeme nazvat „specialisty pro plemeno“. Vzhledem k tomu, že jsou oba původem z Norska (Rune v tuto chvíli žije ve Švédsku), znamenalo to, že někteří psi z jejich chovatelských stanic nebyli přihlášení. Byla to ovšem škoda v případě prezentace chovatelských skupin, kde by určitě bylo velice zajímavé vidět i jejich psy.

Nejlepším psem se stal hnědě tečkovaný Ch. Dalming’s Hocus Pocus (Jilloc’s a Man in the Mirror x Dalming’s Great Bunny). Stal se také Vítězem výstavy - BIS. Nejlepší fena, také hnědě tečkovaná, byla vybraná ze třídy mladých: Perdita’s Addicted to Love (Perdita’s Right on Time x Perdita’s Did It Again). Je škoda, že bylo přihlášeno méně psů, ale musíme uznat, že jsme viděli velmi kvalitní představitele.

Doufáme, že vás všechny uvidíme na příštím WAFDAL setkání a výstavě v Holandsku v roce 2011 !

S pozdravem

Frans De Ridder, předseda WAFDAL


Krátká zpráva WAFDAL 2009


V pátek 14. srpna 2009, Oslo /Norsko/
Organizována Dalmatin klubem Norska
Setkání delegátů se konalo v Rica Holmenkollen Park Hotel v Oslu.

předseda: Frans de Ridder z Belgie.

Přítomní:
Členové výboru: Frans de Ridder, Annemiek Morgans a Arild Harjén
Členové komise pro rozhodčí: Liliane de Ridder, Aase Jakobsen
Členové komise pro chov a zdraví: Tyge Greibrokk, Rhys Morgans, Lena Erlandsson

Delegáti:
Lena Erlandsson a Inger Hagbohm ze Švédska, Arild Harjén a Ann Kristin Diskerud z Norska, Charlotte Jenvall z Dánska, Eija Tähtinen z Finska, Frans a Lillian de Ridder z Belgie, Erna Kuipers a Anita de Boer z Holandska, Herbert Nagel a Agnes Klein z Německa (DDC), Gerhard Herbst a Markus Mayer z Německa (CDF), Ursula Voitle a Tryn Borckenstein z Rakouska, Pia Pedercini z Itálie, Eva Dragović z České republiky a Željko Radić z Chorvatska (Atila Dubac).

Přivítání a roční zprávy:
Schůze byla zahájena v 9:00 vřelým přivítáním od našeho hostitele norského Dalmatin klubu.
Chvíle ticha se držela za pana Alfreda Ronneburga, pokladníka WAFDAL, který zemřel dne 18. října 2007. Z důvodu nečekaného úmrtí pana Ronneburga bylo potřeba najít řešení pro změnu bankovního účtu pod jménem WAFDAL. Herbert Nagel (auditor) a Agnes Klein z DDC/Německo podnikli nezbytné kroky a nový účet byl založen. Protože WAFDAL neměl v poslední době žádné větší výdaje a také úroveň aktivity byla velice nízká, především kvůli nemoci našeho předsedy, bylo rozhodnuto, aby se nevybíral členský poplatek za rok 2008. Probraly se zprávy předsedy, jednatele a pokladníka (Fransem de Ridderem)

Nový člen:
Srbský Dalmatin Klub 'Naissa' podal žádost o členství. Klub byl prezentován Željkem Radićem z Chorvatska a seznámil s dopisem předsedy klubu pana Nenada Deviće. Na schůzi bylo rozhodnuto přijmout srbský Dalmatin klub jako člena s jednoznačným souhlasem.

Zprávy z komisí:
Tyge Greibrokk prezentoval zprávu Komise pro chov a zdraví.
Nebylo moc aktivit během posledních dvou let, také nebyla podána zpráva z komise pro rozhodčí.
Rhys Morgans zažádal o odstoupení z funkce webmastera. Elke Langanke z Německa byla navržena místo něj.

Volby:
WAFDAL výbor - členové výboru byli znovuzvolení
předseda: Frans de Ridder (Belgie)
jednatel: Annemiek Morgans (Holandsko)
pokladník: Agnes Klein (Německo DDC)
Členové: Erna Kuipers (Holandsko, delegát klubu, organizátor příštího setkání WAFDAL)
Bylo shledáno nezbytně nutné, aby se výbor rozšířil. Bylo navrženo doplnit ho o jednoho člena do funkce místopředsedy. Bylo odsouhlaseno a nový návrh Stanov bude předložen k schválení na příští schůzi v roce 2011.

Výbor:
a) Výbor se skládá z
- předseda
- místopředseda
- jednatel
- pokladník
- osoba zvolená klubem, který organizuje příští WAFDAL setkání a výstavu
b) Předsedové komisí mohou, pokud to bude potřebné, být jmenováni výborem do funkcí poradců.
c) Volby do výboru se uskuteční na setkání delegátů na období mezi schůzemi. Znovuzvolení je možné.

Aby podpořili výbor na další období, Arild Harjén a částečně i Tyge Greibrokk zažádali o kandidaturu, která byla na schůzi schválená. Herber Nagel byl znovuzvolen jako auditor.

Komise pro chov a zdraví:
Tyge Greibrokk (předseda), Rhys Morgans, dr. Dominique Vincent, Lena Erlandsson a Sally Ann Clegg byly znovuzvolení. Byl navržen i nový člen Charlotte Jenvall (Dánsko).

Komise pro rozhodčí:
Předseda Ake Cronander se rozhodl odstoupit z funkce a paní Liliane de Ridder-Onghena byla zvolena jako předseda místo něho. Aase Jakobsen byla znovuzvolená. Nový člen Ivana Bakal z Chorvatska (Atila Dubac) byla navržená.

Low Uric Acid Dalmatiani:
Dr. Danika Bannasch přednesla velice zajímavou přednášku o dalmatinech s nízkou hladinou kyseliny močové a o Backcross Project. Níže můžete shlédnout více informaci:
http://www.aqueustollers.com/
http://faculty.vetmed.ucdavis.edu/faculty/dlbannasch/lab/projects.htm
http://www.luadalmatians.com/
http://www.dalmatianclubofcanada.ca/formsetc/backcross.pdf
Webové stránky Dalmatian Club of America: http://www.thedca.org/index.html
pod sekci: Health & Care / Research Information, Urinary stones, Scientific review on Uric Acid Assessments ~ Backcross Dalmatian Project
Webové stránky: http://www.thedca.org/backcrossreview.html

Návrh data a místa příštího setkání WAFDAL:
V roce 2011 proběhne WAFDAL setkání v Holandsku
V roce 2013 v Německu (DDC)
V tuto chvíli jsou na rok 2015 dva kandidáti: Česko (Czech Dalmatian Club) a Chorvatsko (Dalmatian Club 'Atila Dubac'). Na příštím setkání by se mělo rozhodnout.

Vollenhove NL, Říjen 2009
Annemiek Morgans


Zpráva komise pro chov a zdraví

WAFDAL setkání, Oslo, 14. srpen 2009
Obecně byla komisi pro chov a zdraví ze strany členských klubů vykázána velice malá aktivita ohledně zdravotních problémů. Na schůzi v Záhřebu v roce 2007 byla projednána problematika rozšíření jícnu - mega-oesophagus (MO) a epilepsie. V poslední době se znovu otevřela otázka testování genů pro močové kameny a hluchotu.

Rozšíření jícnu
Bylo hlášeno jen velice málo případů této nemoci. Pokud je nižší úroveň odezvy na současnou úroveň MO, není pak zapotřebí dalších opatření ze strany WAFDAL. Každopádně jednotlivé členské kluby by i nadále měly mít MO pod dohledem.

Epilepsie
Možnost dědičné epilepsie byla poprvé předložena v roce 2007 a dále pokračovala i v roce 2008, zejména v souvislosti s genetickým projektem ve Finsku (www.epidal.dalmatiner.org). Na schůzi v Záhřebu byla zvolena do komise pro chov a zdraví Lena Erlandsson a byl jí přidělen speciální úkol sledovat vývoj dědičné epilepsie. Dr. Erlandsson bude odpovídat na otázky na tomto setkání, ale celkově je velice málo novinek ze strany chovatelů dalmatinů. Po hlášení několika vrhů s výskytem epilepsie v roce 2008 jsme nic víc neobdrželi. Byl pouze objeven gen na juvenilní epilepsii u plemene Lagotto Romagnolo Dr. Hannes Lohi ve Finsku.

Močové kameny
Počátkem tohoto roku nás požádali Sally Ann Clegg a Dominique Vincent, oba členové komise pro chov a zdraví, aby se prezentoval "backcross project" (ze Spojených států). Informační dopis o jedincích s nízkou hladinou kyseliny močové - low uric acid (lua) byl zaslán s dostatečným předstihem před tímto setkáním všem členským klubům a Danika Bannasch byla pozvána prezentovat projekt na schůzi, jak za zavřenými dveřmi tak i v otevřené vědecké přednášce v odpoledních hodinách. Dr.Bannasch vyvinula genový test pro lua - dalmatiny. Členské kluby byly požádány, aby zvážily, zda by se měly zúčastnit importu několik dalmatinů s nízkou hladinou kyseliny močové - lua ze Spojených státu. Poslední zpráva je, že pan dr.Vincent importoval Stocklore Forest Windsong chovatele Roberta Schaible, průkopníka backcross projektu. Pokud je nám známo, je to první dalmatin s nízkou hladinou kyseliny močové ve Francii (a v Evropě). Hlavním problémem je skutečnost, že lua-dalmatini ještě nejsou ve Spojených státech registrováni v AKC, protože většina členů Amerického Dalmatin klubu stále ještě projekt nepodporuje. Dnes je zřejmě hlavní nerovnoměrná kvalita tečkování . . .

Testování genu na hluchotu
Vyšlo najevo, že gen, který souvisí s pigmentací, transkripční faktor mikroftalmie (MITF), který se podílí na regulaci buněčného růstu u maligních melanomů, by mohl být zajímavý pro výzkum dědičné hluchoty a pigmentaci očí, protože je zodpovědný za brzké odumírání buněk melanocytů. Výzkumná skupina na Univerzitě veterinárního lékařství v Hannoveru pod vedením prof. Otomara Rostla, hledající genové markery, přišla na významnou souvislost mezi markery MITF a hluchotou/pigmentací. V tuto chvíli provádí ověřovací zkoušky u německých dalmatinů. Protože rozdíly mezi různou populací nejsou známy, přivítají i spolupráci jiných chovatelů a chovatelských klubů v jiných zemí. Po tom, co se ověřovací zkoušky provedou, by měly být podle e-mailu prof. Distla z tohoto týdne k dispozici genetické testy pro chovatele. Nedávno publikovaná studie (S. Stritzel, A. Wolke, O. Distl, J. Anim. Plemeno. Genet. 126 (2009) 59-62) byla založena na 22 hluchých jedincích s hnědýma očima, 22 hluchých jedincích s částečně nebo úplně modrýma očima, 22 oboustranně slyšících jedincích s hnědýma očima a 22 oboustranně slyšících jedincích s částečně nebo úplně modrýma očima. Hluší jedinci se skládali z 32 jedinců jednostranně slyšících a 12 oboustranně hluchých. Psi nebyli úzce příbuzní a sluch byl měřen pomocí BAER metody. Díky neustálému snižování nákladů na genetické testy nebude tak daleko dostupný test pro dědičnou hluchotu/pigmentaci.

Tyge Greibrokk
Předseda komise pro chov a zdraví


Velký dík patří Yvetě Holatové za kontrolu pravopisu a úpravu slohu tak aby opravdu zněl Český :o))