English | Mapa stránek

CHOVATELSKÁ STANICE
Dalmatinů

Sunset Dalmatian

Dalmatin INFO

ARDS U DALMATINŮ


ARDS - co to je?

ARDS - Respiratory Distress Syndrome u mladých dalmatinů
Seija Tiainen

Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) je onemocnění dýchacích aparátu vyskytující se ojediněle u dospělých lidí.Zbůsobuje vážné problémy s dýcháním. Byla prokázána specifická příčina způsobující rozsáhlé poškození plic.Podobná forma tohoto onemocnění byla diagnostikováno u plemena Dalmatin, nebyla ale nalezena specifická příčina. U tohoto plemena způsobila ve většině případů smrt. Onemocnění postihuje psy od čtvrtého až desátého měsíce života, obvykle v 7 měsících. Projevy zhoršeného dýchání se objevují jeden až šest týdnů před smrtí (obvykle tří týdny před smrtí).

Klinické příznaky, které byly pozorovány:
- zrychlené, hlasité dýchání (>100/min)
- někdy kašel, zvracení
- vážné potíže s dýcháním v posledním stadiu, pes drží krk natáhlý rovně a snaží se dýchat pomocí břišních svalů
- deprese a slabost

Pitevní nálezy prokázaly dva případy poškození ledvin a dva případy s hydrocefalem.(vodnatění - otok mozku)

PhD Anna-Kaisa Järvinen (University of Helsinki, College of Veterinary Medicine) studovala a navštěvovala tyto Dalmatiny. Napsala různé články na toto téma.

ARDS-případy: Ve Finsku ARDS se objevil v 6-ti vrzích (17 jedincům) a v Dánsku v jednom vrhu (jeden pes):

Postižené vrhy ARDS případů rok
O'Soul W 3 '87
O'Soul A 2 '87
Tachetee G 3 '91
Tachetee H 3 '92
Konkkaronkan A 4 '93
Coastal F 2 '97
o:Audhumlas Aurgelmir
m:Curias Fifi Felice
1 '92

U všech těchto vrhů byly v rodokmenu obou rodičů některé společné krevní linie. Všechny mají v obou větvách předka O'Soul Escada. Přibližně jedna čtvrtina sourozenců ze stejného vrhu byla v těchto případech postižena.

Dědičnost:
Předpokládá se, že toto onemocnění je vázáno na autosomatický recesivní gen. To znamená, že tato nemoc není vázaná na pohlaví. Štěně je postižené, když zdědí recesivní gen od obou rodičů. Štěně, které dostane "špatný" gen jenom od jednoho rodiče, neonemocní, ale bude přenášet tento "špatný" gen přibližně na polovinu svých potomků.

Dědivost nemocí založené na recesivním genu:
Budeme používat R za dominantní, "zdravý gen" a r za recesivní "špatný gen" (gen který přenáší nemoc):
- RR je zdravý, není nosičem nemocí
- Rr je zdraví, ale předává tento gen dál svým potomkům (je nositelem nemocí - nosič)
- rr pes onemocní (totiž uhyne a tedy nemnoží se)

Kombinace zdravého psa (není nosičem) a zdravého, ale který je nosičem:
RR + Rr = 50% RR (zdravé potomstvo) a 50% Rr (nosiči)
Jak vidíte, padesát procent vrhu jsou nosiči nemoci a budou předávat tento gen na své potomky.

Kombinace dvou "nosičů":
Rr + Rr = 25% RR - 50% Rr - 25% rr
Ve 25% vrhu se nemoc objeví (a dojde k úhynu, když se mluví o ARDS), 50% bude dál přenášet tento gen svým potomkům.

Pravděpodobnost dědičnosti nemoci:
Pravděpodobnost, že jedinec bude předávat svým potomkům "nemocný" gen, můžeme ukázat v této statistice (když mluvíme o recesivním onemocnění),
je pes, který měl nemocná štěňata (=nosič) - 100%
vlastní sourozenci od nosiče - 50%
vlastní sourozenci od nemocného štěněte (ti, kteří přežili, jsou buď zdraví nebo nosiči) - 66,6%
potomci od známého nosiče (z jiných vrhů) - 50%
pravnouče nosiče - 25%
prapravnouče nosiče - 12,5%

Možnost přenosu ARDS na potomky je generace od generace menší, ale gen tohoto onemocnění nezmizí nikdy úplně. Může se objevit až po 10 generací, zvlášť jestli je pes aktivně používán (vícekrát).

ARDS Program
Finský Dalmatin Klub (Dalmatian Club of Finland) se rozhodl, že následující psi by neměli být používáni v chovu (aby se vyhnulo riziku ARDS). Toto rozhodnutí bylo usneseno na výročním shromáždění 13.11.1993 i se souhlasem návrhu chovatelské komise:
- pes který předal ARDS = je znám jako nosič
- potomci psů, kteří předávali ARDS = nosiči s 50% pravděpodobností
- psi, či sourozenci přenášeli ARDS = nosiči s 50% pravděpodobností

Klub se snažil odstranit z chovu všechny, kteří by mohli přenášet ARDS. "Nechtěli jsme udělat tuto akci až moc omezující. Tímto způsobem doufáme, že nepřivedeme do nebezpečí chovnou genetickou zásobu."
Celá procedura byla zkonzultována s PhDr. Anna-Kaisa Järvinen, a s pomocí Dánského genetika Dr.Andresena. Také jsme konzultovali s genetikem z Finského kynologického svazu (Finnish Kennel Club), Päivi Rantasaloem.

Psi, kteří byli odstraněni z chovu
Psi, kteří jsou uvedení níže, by neměli být použiti v chovu. Jména "nosičů" jsou vytisknuta tučně, následuje jeho/její vrh a v poslední řadě, pod jménem přenášeče jsou jeho/její sourozenci (pokud existují ve Finsku). Vrhy, kde se vyskytla ARDS, jsou označeny hvězdičkou.


Audhumlas Arngrim
Little Village's D
Nobolino's N
Zaza's B
Zabavan A
Tachetee G *
Windwhistle A
Ozaenas B
Audhumlas A (Vinca's Drifan jälkeläiset)

Coastal Cannabis
Coastal F*
Coastal E
Coastal C

Dagazza Jappeloup
Coastal F*
Dagazza J

O'Soul Silly Sally
O'Soul W *
O'Soul U
O'Soul S

O'Soul Uubi Duubi Duu
Tachetee A
Tachetee C
Tachetee D
Tachetee G *
O'Soul U

O'Soul Vae Victis
O'Soul W *
Hymyhuulen A
O'Soul V

O'Soul Viva Vendetta
O'Soul Y
O'Soul A *
O'Soul V

O'Soul X'Cellent
O'Soul A*
Bullacedales A
O'Soul X

O'Soul X-Presso (Curias Fifi Felicen isä)
Hedera's J
Tähtirata (synt. 24.10.92)
O'Soul X

Porche Plum Pudding
Milkwhite A
Konkkaronkan A *
Tachetee I

Tachetee Comme Caramel
Tachetee H *
Tachetee C
August Clown

Tachetee Emotif Empereur
Tachetee H *
Dalimattas H
Tachetee E

Tachetee European Espoir
Konkkaronkan A *
Tachetee E


ARDS u Dalmatinů

Autor tohoto článku , Dr.Tyge Greibrokk, byl profesorem analytické chemie na univerzitě v Oslu (Norsko) od roku 1986. Je vedoucím jedné z největší výzkumné skupiny, je mezinárodním redaktorem výzkumného magazínu, vedl více jak 100 diplomovaných studentů a doktorantů a je také autorem/spoluautorem, více jak 200 odborných článků, mezi které patří také metody analýzy DNA a dědičná hluchota u Dalmatinců.

Úvod
Adult Respiratory Distress Syndrom (ARDS) - Syndrom akutního selhání plic u dospělých, vznikl jako symptom genetického poškození u Dalmatinů (ref.1) ve Finsku (jedno také v Dánsku) v letech 1987-1997. Ve Finsku bylo zasaženo 6 vrhů, poslední v roce 1997, kde 17 psů onemocnělo touto chorobou. Všech 17 štěňat zemřelo nebo bylo uspáno. Spolupracovníci J.K.Järvinena brzy nato objevili náznaky, že se jedná o dědičnou vadu a zkoumáním průkazu původu vrhu, který byly zasaženy vyplynulo, že všichni měli společného předka - fenu O`Soul Escada, která je pravděpodobně zdrojem tohoto genetického poškození. Poškození jejího genu pravděpodobně nastalo mutací. Několik potomků Escady bylo dost používáno v chovu a výsledky (ARDS testů) se brzy dostavily a to jako autosomatický recesivní mechanismus dědičnosti. I když jedinci nebyli testováni, aby plně prokázali tento mechanizmus, národní kluby ve Finsku, Norsku a Dánsku a výbor pro zdraví Dánské Kynologické Unie přijaly tvrzení, že se jedná o recesivní dědičnou vadu a to na základě silných důkazů z prostředí. Studie používá jednoduché statistické metody pro odhadování přesného počtu napadených jedinců ve Finsku počínaje prvním vrhem O`Soul Escada v roce 1977 (O`Soul "K" vrh) a konče se vžemi vrhy v roce 1997 včetně vrhu mezi touto dobou (ve Finsku), a to na základě hypotézy recesivní dědičné vady.(ref.2)

Pravděpodobnost dědičnosti vadného genu
Pes, který zdědil recesivní gen je nazýván nosičem. Nosič nemůže onemocnět, pokud oba z jeho rodičů nebyli nosiči. Jestli dojde ke krytí nosiče se zdravím jedincem, pravděpodobnost u štěněte, že bude nosit tento gen je 50% (1/2). Protože ve většině případů nevíme, kdo může být nosičem, můžeme mluvit pouze o statistické pravděpodobnosti dědění vadného genu. To znamená, že další generace (druhá po známém nosiči) má statistickou pravděpodobnost, že je nosičem 1/4 vrhu. U třetí generace je to 1/8, ve čtvrté je to 1/16, v páté 1/32, v šesté 1/64, v sedmé 1/128 a tak dál. Toto vše je za předpokladu, že druhý rodič nepochází z linie ARDS. Pravděpodobnost, aby po sedmé generaci byl pes nosičem je 1%. S použitím "ředění" (krytí každé nové generace s partnerem, který není nosičem) v populaci, už nebude recesivní gen problémem pro další ohrožení zdraví a to tím, že "nosiči" už nebudu produkování. Také je potřeba brát v úvahu, že genetické mutace jsou dosti časté a populace psů v sobě může mít mnoho degenerativních recesivních genů, které nejsou známi a objevují se u rozsáhlého in-breeding chovu. To je také důvod, proč malé množství populace dává genetické problémy a proto je důležité, aby se nezmenšovala genetická variabilita, pokud to není absolutně nutné.

Pravděpodobnost vyvolání nemoci
Recesivní dědičnost znamená, že nemoc se dostaví jedině jestli oba rodiče jsou "nosiči". V průměru 25% štěňat (1/4) po dvou nosičích onemocní, 25% budou zdraví a bez genu, zatímco 50% zdědí gen aniž by onemocněli. Je také důležité brát na vědomí, že toto pochází ze statistiky průměrů velkého množství, což znamená že v malých vrzích se může stát, že žádné ze štěňat neonemocní. Cesta jak se dostat ke statistické pravděpodobnosti vyvolání nemoci po nakrytí dvěma psy, kteří mají ARDS původ je, aby jsme mnohonásobili dvě možnosti. Jestli nakryjeme psa ze 7. generace se psem ze 6. generace pravděpodobnost vyvolání ARDS je 1/128 krát 1/64 což je přibližně 0.01%. V praxi toto znamená, že nehrozí žádné nebezpečí.

Doporučení chovatelům:
V roce 1993 se diskuse ohledně zastavení ohrožení ARDS rozšířilo z Finska do Norska a Dánska. Chovatelské kluby udělaly předběžná doporučení, dokud se nezískají další vědomosti. Autor tohoto článku, který mimochodem nechová na liniích ARDS, argumentoval pro "zajištění" rychlých opatření ve spojitosti z očekávanými genetickými dědičnostmi. Diskuse brzy poukázala na možné ztráty při odstranění příliš mnoho kvalitních jedinců z chovu a na druhou stranu riziko dalšího šíření defektního genu. Po dlouhé diskusi s veterináři, kteří jsou obeznámeni s tématikou dědičných chorob, došlo k jasnému závěru, že specialisté neporadí přesně kde s chovem skončit, protože nemají dostatek důkazů na jiné potenciální problémy, které můžou nastat při přílišném omezování populace. Každopádně všichni se shodli, aby rodiče, sourozenci z vrhu a přímá větev postižených jedinců, nebyli použiti dál v chovu. Ostatní omezení bylo ponecháno jednotlivým klubům, aby to zvážily sami. Toto doporučení bylo konečně usneseno a nebyly žádné námitky na konferenci o dědičných chorobách ve Velké Británii v roce 1994. Později, když se situace trochu zlepšila zavedením těchto opatření, doporučení (v Dánsku a Norsku) zesílila tím prevence na import nových jedinců.

Současná pravidla/doporučení v chovatelských klubech
V současné době chovatelské kluby ve Finsku, Norsku a Dánsku mají pravidla/doporučení pro jejich chovatele ohledně ARDS.Tato doporučení se liší v závislosti, jak závažná je situace v každém státu. Ve Finsku nosiči, sourozenci z vrhu nosičů a první generace potomků nemůžou být využity v chovu. V Dánsku jsou opatření stejná jako ve Finsku a navíc není povoleno i druhé generaci, aby byla použita v chovu. Norsko je na tom stejně, akorát navíc není do chovu přípustná třetí a čtvrtá generace. Ve Finsku součet ARDS generací nesmí vycházet pod 10, když se páří dva jedinci. V Norsku tento součet je nejméně 13 a v Dánsku nejméně 14. Navíc V Dánsku je povoleno nakrýt psy, kteří oba mají sedmou generaci nebo také jeden který má 3 a druhý 11 generací po známem nosiči. V návaznosti na názor autora, by mělo více klubů pomáhat svým chovatelům tím, že stanoví určitá doporučení pro chov. Tato doporučení by se měla lišit v různých zemích v závislosti na velikosti potenciálu problému. Je důležité, aby tato informace byla předkládána jako vyvážená, ne jako výsledek pro hysterii a válkou mezi chovateli. Každopádně by se mělo brát na vědomí, že na nás chovatelích záleží jak dlouho se ARDS bude vyskytovat jako potenciální problém. Pokud budeme pokračovat v chovu na psech, kteří jsou blízko nosičů, hrozba ARDS zůstane s námi. Jestli se budeme chovat tak, aby jsme byli co nejdál od nosičů, problém může být vyřešen za několik let stejně jako v Norsku. Země (chovatelské kluby), kde se nevyskytuje ARDS linie a chtějí se vyhnout zbytečnému zkoumání každé generace, můžou následovat stejná omezení importu jako u klubu Dánska.

Pravděpodobnost identifikace nosiče
Teoreticky je možné vyvinout metodu na zjištění nosičů tím, že zanalyzujeme jejich DNA. Každopádně, umístění špatného genu v DNA zatím není znám a je k dispozici pouze pár vzorků krve od psů, kteří byli napadeni. S tímto materiálem a současnými metodami není možné dokončit tento výzkum. Jediná možnost jsou nové výzkumné metody, které směřují kupředu k více informacím. Bohužel takový výzkum je velice drahý, spíše příliš drahý na to, aby si ho kluby v Evropě mohly dovolit. Proto pravděpodobnost vývoje DNA testu pro kontrolu přítomnosti/nepřítomnosti nosiče v blízké budoucnosti není moc vysoká. Proto by bylo moudré použít informace, které jsou dnes dostupné.

Získávaní informaci
Informace jsou dostupné od Evropského Sdružení Dalmatin Klubů (ECDC). Majitelé/chovatelé Dalmatinců, kteří se chtějí dozvědět jak jsou na tom jejich psy můžou kontaktovat autora, s fotokopii průkazu původu - tyge.greibrokk@kjemi.uio.no. Někteří členové ECDC už mají základní znalosti a můžou na požádání podat stejné informace.


ARDS generace
Helle Hoie - chov.st. Spotnik

Pes který má ARDS nemůže být použit v chovu protože uhyne dříve než dospěje.

Nultá generace představují jedinci kteřím byl předán ARDS gen od jednoho ze svých rodičů. Znamená to, že jedinec je nosičem, ale sám není postížen. (nebo, jak někteří tvrdí u případu feny O´Soul Escada kde pravděpodobně jde o mutaci genů). Tento jedinec bude předávat gen ARDS na 50% svého potomstva.

Statistika rizičnosti aby pes byl nosičem genu ARDS:

První generace po nosiči nese riziko 50% (0,5) aby sám byl nosičem.
Druhá generace nese 25% (0,25) riziko.
Třetí generace 12,5% (0,125)
Čtvrtá generace 6,25% (0,0625)
Pátá generace 3,125% (0,031)
Šestá generace 1,56% (0,016)
Sedmá generace 0,78% (0,008)
Osmá generace 0,39% (0,004)
Devátá generace 0,2% (0,002)
Desátá generace 0,1% (0,001= 1 z tisíce)


Co se stane když nakryjeme nosičem?
Když nakryjeme nosičem nosiče, statistický budeme mít 25% štěňat kteřá jsou zdravá a nebudou předávát dále gen ARDS, 50% budou zdravá ale budou nosiči, a u 25% se tato nemoc vyskytne a uhynou. Znamená to, že třeba u vrhu s 8 štěňaty, 2 budou zdravá, 4 budou nosiči a 2 uhynou na ARDS.

Jaké je statistické riziko pořízení štěněte s ARDS když rodiče jsou z:

První a první generace (0,5 x 0,5 = 0,25 ) má 25% štěňat s ARDS (+ 50% kteří budou nosiči).
První a druhá generace (0,5 x 0,25 = 0,125 ) risk 12,5% s ARDS.

Prvni s třetí generaci (0,5 x 0,125 = 0,0625) risk 6,25%.
První s čtvrtou generaci (0,5 x 0,0625 = 0,0312) risk 3,12%.
První s jedincem který není nosičem - žádné štěně neonemocní ARDS (ale 25% budou nosiči)
Druhá s druhou generaci (0,25 x 0,25 = 0,0625) risk 6,25%.
Třetí s třetí generaci (0,125 x 0,125 = 0,0156) risk 1,56%
Čtvrtá s čtvrtou generaci (0,0625 x 0,0625 = 0,004) risk 0,4%
Pátá s pátou generaci (0,031 x 0,031 = 0,001) risk 0,1%
Šestá s šestou generaci (0,016 x 0,016 = 0,0003) risk 0,03%
Šestá se sedmou generaci (0,016 x 0,008 = 0,0001) risk 0,01% (1 ze 10.000)
Sedmá se sedmou (0,008 x 0,008 = 0,00006) risk 0,006% (6 ze 100.000)
Desátá s desátou (0,001 x 0,001 = 0,000001) risk 0,0001% (1 ze 1.000.000)

Kde je limit pro přijatelný risk?

Oslo 25.07.2001
Helle Hoie


Známí a teoretičtí nosiči genu ARDS

V první tabulce, "generace L0", jsou uvedeni všichni známí nosiči genu ARDS. Jsou to rodiče postižených vrhů, sourozenci z postiženého vrhu a sourozenci rodičů a "matky ARDS". Jediný teoretický nosič, O´Soul Kavaljero, byl z tohoto seznamu uvolněn kvůli jeho pozitivním výsledkům v chovu. V generaci L1 jsou uvedeni všichni jedinci z vrhů, jejichž rodiče jsou uvedení v generaci L0. Generace L2 je zase další a takto to stále pokračuje.

V případě, že je vrh označen L1+L3, znamená to, že oba rodiče jsou uvedeni jako nosiči. V tomto případě je možnost zdědit gen ARDS zvýšena o 1.25 v porovnání s tím, kdyby byl pouze jeden z rodičů uveden jako L1.

Tyto tabulky byly vytvořené pro chovatele z Norska. Kvůli nedostatku informací od několika chovatelských klubů v nich nebylo mnoho vrhů ze středo/východních zemí uvedeno.

Jak se orientovat v tabulkách:
Tabulky obsahující seznam vrhů generace L1 až L5, ne jednotlivých psů, jsou řazeny na základě roku registrace vrhů. Ve sloupci vedle roku narození je uvedená i národní indetifikace (CZ pro Českou republiku, D pro Dánsko, E pro Anglii, F pro Finsko, N pro Norsko, S pro Švédsko, T pro Německo). Například vrh A Tachetee je registrován v roce 1987 ve Finsku. Jména matky a otce jsou uvedena vždy vpravo vedle jména vrhu.

V případě, že vrh není registrován pod jménem chovatelské stanice a zároveň není použité stejné písmeno na každé štěně, je uvedené celé jméno psa jako například Oliver ++, a někdy je uvedené i jméno chovatele a registrační číslo v sloupci úplně napravo. Několikrát byla uvedena i jméná jednotlivých psů, protože jejich indetifikace byla velice obtížná (jako u některých Audhumla psů).

Rok registr. JEDINEC OTEC MATKA GEN. Počet nemocných ve vrhu
1974 F O´Soul Escada předpokládana mutace "matka" ARDS L0
1978 F O´Soul Nobolino O´Soul Escada L0
1981 F Luonnonpuiston NotaBene O´Soul Nobolino L0
1982 F O´Soul Silly Sally O´Soul Escada L0
1982 F O´Soul Solitary Soul O´Soul Escada L0

1982 F

O´Soul Sound of Soul

O´Soul Escada L0
1984 F Charlotta (20417B/84) O´Soul Nobolino L0
1984 N Kolo Lines Glenady Luonnonpuiston NotaBene L0
1985 F O´Soul Uubi Duubi Duu O´Soul Silly Sally L0
1985 F Pomperipossa O´Soul Sound of Soul L0
1986 F O´Soul Vae Victis O´Soul Nobolino L0
1986 F O´Soul Viva Vendetta O´Soul Nobolino L0
1987 D Vincas Drifa Kolo Lines Glenady L0
1987 F O´Soul W-vrh O´Soul Vae Victis O´Soul Silly Sally L0 3 s ARDS
1987 F Tachetee Alouette O´Soul Uubi Duubi Duu L0
1988 D Vincas Fellow Kolo Lines Glenady L0
1988 F O´Soul X-Cellent O´Soul Solitary Soul L0
1988 F O´Soul X-presso O´Soul Solitary Soul L0
1989 D Audhumlas Arngrim Vincas Drifa L0
1989 D Audhumlas Aurgelmir Vincas Drifa L0
1989 F Tachetee Comme Caramel O´Soul Uubi Duubi Duu L0
1990 D Curias Fiffi Felice O´Soul X-presso L0
1990 F Chilfinas Benedict Charlotta L0
1990 F O´Soul A-vrh O´Soul X-cellent O´Soul Viva Vendette L0 2 s ARDS
1990 F Tachetee Emotif Empereur Pomperipossa L0
1990 F Tachetee European Espoir Pomperipossa L0
1991 CZ Plum Pudding Porsche Vincas Fellow L0
1991 F Tachetee G-vrh Audhumlas Arngrim O´Soul Uubi Duubi Duu L0 3 s ARDS
1992 D Dánský ARDS-vrh Audhumlas Aurgelmir Curias Fifi Felice L0 1 s ARDS
1992 F Coastal Cannabis Tachetee Alouette L0
1992 F Dagazza Grand Prix Chilfinas Benedict L0
1992 F Tachetee H-vrh Tachetee Emotif Empereur Tachetee Comme Caramel L0 3 s ARDS
1993 F Konkkaronkan A-vrh Plumpudding Porsche Tachetee European Espoir L0 4 s ARDS
1995 F Dagazza Jappeloup Dagazza Grand Prix L0
1997 F Coastal F-vrh Dagazza Jappeloup Coastal Cannabis L0 2 s ARDS

L0 - jedinci, kteří jsou známí jako nosiči, plus jedinci z vrhu s ARDS po L0 generaci.
L1 - další generace

D: Dánsko
N: Norsko
CZ: Česká Republika
S: Švédsko
F: Finsko
T: Německo

Rok registr. VRH OTEC MATKA GEN. Registr.č.
1977 F
(Finsko)
O´Soul K Luonnonp. Leoncavallo O´Soul Escada L1 (Kavaljero není nosičem)
1981 F Kutterinkulman O O´Soul Nobolino Luonnonp. Ullrika L1
1981 F Luonnonpuiston N O´Soul Nobolino Luonnonp. Talitha L1
1981 F O´Soul Q O´Soul Gladiatro O´Soul Escada L1
1981 F Oliver ++ O´Soul Nobolino Luonnonp. Ullrika L1
1982 F Agrodals A O´Soul Nobolino Luonnonp. Kate L1
1982 F Dacaros ++
(P. Hakola)
O´Soul Nobolino Luonnonp. Ursula L1 SF-14223V-14219R/82
1983 F Benticaboy ++
(P. Hakola)
O´Soul Nobolino Luonnonp. Ursula L1 15422D-15429L/83
1983 F Birger ++
(E. Savolainen)
O´Soul Nobolino Luonnonp. Kate L1 14819X-148222/83
1983 N
(Norsko)
Kolo-Lines C Dallas My Swedish Star Luonnonp. Nota Bene L1
1984 F Cossack ++
(U. Backman)
O´Soul Nobolino Adalia L1+L3 20417B-20421F/84
1984 F Dalamigos C O´Soul Nobolino Luonnonp. Ursula L1
1984 N Kololines G Spotnik´s Banker Boy Luonnonp. Nota Bene L1
1985 F Amikain Kolmonen ++ O´Soul Sound Of Soul Eevariitan Rose-Marie L1 18426V-184302/85
1985 F O´Soul U O´Soul Marco Polo O´Soul Silly Sally L1
1985 F Pedro ++
(G.Wasstrřm)
O´Soul Sound of Soul Dalimattas Grandessa L1
1985 N Kolo-Lines J Kolo-Lines Hero Banker Luonnonp. Nota Bene L1
1986 F Eevariitan V O´Soul Nobolino Eevariitan Sandrina L1
1986 F Eevariitan W O`Soul Nobolino Eevariitan Sandrina L1
1987 D
(Denmark)
Vincas D (+Puk) Vincas Castor Olbero Kolo-Lines Glenady L1
1987 F Eevariitan A O´Soul Nobolino

Eevariitan Sandrina

L1
1987 F Eevariitan Z O´Soul Nobolino Eevariitan Unadora L1
1987 F Tachetee A O´Soul Kavaljero O´Soul Uubi Duubi Duu L1
1987 N Kolo-Lines L Kolo-Lines Hero Banker Luonnonp. Nota Bene L1
1988 D Vincas F Vincas Castor Olbero Kolo-Lines Glenady L1
1988 F Dagazza C O´Soul Nobolino Annabella L1
1988 F Disain B O´Soul Nobolino Disain Amanda L1
1988 F O´Soul Y Tachetee Allegre O´Soul Viva Vendetta L1+L1
1988 F Tachetee B Bosville Colbost Curlew Pomperipossa L1
1989 D Comicals P,S,D,R.J Vincas Fellow Forbys Fresh Naughty Nellie L1
1989 D Vincas G Vincas Castor Olbero Kolo-Lines Glenady L1
1989 F Arteparon ++
(H. Roine)
O´Soul Vae Victis O´Soul Ucca Bucca Buu L1+L2 SF13159-13168/89
1989 F Dagazza D Tacheteé Amphitryon Dagazza Babydoll L1+L4
1989 F Hymyhuulen A
(viz. Arteparon)
O ´Soul Vae Victis O ´Soul Ucca Bucca Buu L1+L2 SF13159-13168/89
1989 F Tachetee C Luonnonp. Senor O´Soul Uubi Duubi Duu L1
1989 F Tachetee D Tacheteé Amphitryon O´Soul Uubi Duubi Duu L1+L1
1989 N Kolo-Lines M Kolo-Lines Kewin Luonnonp. Nota Bene L1
1990 D Amalie,Alberte ++ Vincas Fellow Tinne L1
1990 D Curias F O´Soul X-Presso Curias Charming Charlotte (S) L1
1990 D Curias G Audhumlas Aurgelmir Amalie L1
1990 D Frihedens M Audhumlas Aurgelmir Haymos Rona L1
1990 D Haymos H Vincas Fellow Mess´s Ceci-Bon of Petra L1
1990 D Perle ++
(viz. Comicals P)
Vincas Fellow Fřrbys Fresh Naughty Nellie L1
1990 F Briarhood A Curias Eventyrlige Erasmu O´Soul What A Soul L1
1990 F Bullacedales A O´Soul X-Cellent Veronica L1+L3
1990 F Dagazza E Bosville Colbost Curlew Tacheteé Alouette L1
1990 F Little Villages D Audhumlas Arngrim Caesands La Gardenia L1
1990 F O´Soul B Tacheteé Amphitryon O´Soul Talahassilassi L1+L4
1990 F Tachetee E Curias Eventyrlige Erasmus Pomperipossa L1
1991 D Audhumlas Allerfineste Strik Olbero Organized Confusio Vincas Drifa L1
1991 D Audhumlas Arctic Winter ++ Olbero Organised Confusio Vincas Drifa L1
1991 D Audhumlas Teddy Blue ++ Olbero Organised Confusio Vincas Drifa L1
1991 F H, A, T,
(Jaakko Kallio)
Tachetee Amphitryon Animas Halina L1 SF02267-02273/91
1991 F Nobolinos N Audhumlas Arngrim Dagazza Chaka Khan L1+L2
1991 F Windwhistle A Audhumlas Arngrim Windwhistle Candyprofit L1+L3
1991 F Zabavan A Audhumlas Arngrim Cinron Aquamanda L1+L5
1991 F Zazas B Audhumlas Arngrim Dalimattas Aurora L1
1992 D Audhumlas Amled ++ Audhumlas Adonis Vincas Drifa L1
1992 F Dalimattas H Tachetee Emotif Empereur Dalimattas Larissa L1
1992 F Milk White A Plum Pudding Porsche O´Soul Better Be Good L1+L2
1992 F Tähtirata Mimosa ++ O ´Soul X-Presso Jennifer, 13564/87 L1+L3

SF43141/92

1992 F

Taritas A Copperfield, 15944/90 Hymyhuulen Agrippina L1+L3 SF38625/92
1993 D Amadeus ++(K.Madsen) Audhumlas Aurgelmir Dalmatins Nelly L1
1993 D Curias H Audhumlas Aurgelmir Curias Charming Charlotte (S) L1
1993 F Bistron D Tachetee Gourmant Gaspe Akifina L1
1993 F Caesands Y Chilfinas Benedict Telbar Liquorice of Elaridge L1
1993 F Chatterlys M Chilfinas Benedict Caesands Lady Chatterly L1
1993 F Coastal D T-Cart Quinton Tachetee Alouette L1
1993 F Tachetee I Plumpudding Porsche Tachetee Fiminine Femme L1+L2
1993 F Torquato Tasso del Parnaso Tacheteé Amphitryon Melody del Parnaso L1
1994 F Augustclown ++
(T. Tuuva)
Timankas Talented Clown (S) Tachetee Comme Caramel L1 SF 54504/94R
1994 F Coastal E T-Cart Quinton Coastal Cannabis L1
1994 F E, P, Z, C
(M. Ala-Krekola)
O´Soul Art Director Finan Georgina L1 SF 266908-26916 -/94
1994 F Ozaenas B Audhumlas Arngrim Zabavan Amalka L1+L2
1994 F Perro ++
(M. Ala-Krekola)
O´Soul Art Director Finan Georgina L1
1995 F Dagazza K Caesands Brilliant Star Dagazza Gypsy Queen L1
1995 F Holmankarin B Chilfinas Benedict Zabavan Baronka L1
1997 F Mightyduck ++ (O. Ninimäki) Caesands Van Basten Coastal Catalina L1
Rok registr. VRH OTEC MATKA GEN. Registr.č.
1979 F Alex ++ O´Soul Marco Polo O´Soul Klarissa L2
1980 N Pinocchio ++ Luonnonp. Negus Negesti (Ss) Timankas Painted Doll L2
1981 F O´Soul R Merrybriar Swish O´Soul Karolina L2
1982 N Kolo-Lines B Luonnonp. Negus Negesti (Ss) Timankas Nevertheless L2
1983 N Kolo-Lines D Luonnonp. Negus Negesti (Ss) Chess Amanita Clover L2
1983 N Toivo ++ Luonnonp. Negus Negesti (Ss) Timankas Overdose L2
1984 F Jizabel ++(J. Salin) Luonnonp. Utopia O´Soul Quantessa L2
1984 N Liberlines J Liberlines Baraquada Luonnonp. Notre Dame L2
1985 F Agrodals C O´Soul Soul Of Souls Agrodals Adelheid L2+L2
1985 F Bäbi, Idi ++ (H. Järvelä) O´Soul Rumoroso Barbi (14816T/83) L2+L3
1986 F Cheri ++ (R. Naesman) Luonnonp. Ramses Julia L2
1986 F Dalamigos A Caesands Champion Dalamigos Country Girl L2
1986 F Jeremias ++ (P.Savolainen) O´Soul Soul of Souls Kutterinkulman Ofelicia L2+L2
1986 N Prikken ++ Dallas Nordic Sky Kolo-Lines Grenoline L2
1987 F Ami ++ Dalimattas Monark Beatrix L2
1987 F Checkmate ++ (M. Holmstrřm) Bosville Colbost Curlew O´Soul Ubbla Bubbla L2
1987 F Donjuan ++ Dalmarcus Tallero L2
1987 F Kutterinkulman K Dalimattas Monark Kutterinkulman Odessa L2
1987 F Windwhistle C Bosville Colbost Curlew O´Soul Ubbla Bubbla L2
1987 N Brage ++ Busbys Aiko Kolo-Lines Glory (S) L2
1987 N Liberlines Q Luonnonp. Negus Negesti (Ss) Dallas Petticoat Lane L2
1988 F Bianca ++ Dagazza Brutus Kutterinkulman Ofelicia L2+L4
1988 F Kasper ++(R. Naesman) Luonnonp. Ramses Julia L2
1988 F O´Soul Z O´Soul Ulle Dulle Doff O´Soul Twice As Nice L2+L4
1989 D Haymos J Vincas Dodo Sen-Ryu Angelica L2
1989 F Atu ++ Priamos Mohandis Amanda L2+L4
1989 F Hederas A O´Soul X-Pressly Toots Cinderella Rockefeller L2
1989 F Karkonkosken A Disain Box Annabella L2
1989 F Topi ++ (R. Naesman) Luonnonp. Ramses Julia L2
1989 F Windwhistle E Dagazza Brutus O´Soul Ubbla Bubbla L2+L4
1989 N Perditas M Kolo-Lines Jerrymaster Perditas Over And Over Again (S) L2 89/ 06331
1990 F Copperfield ++ Caesands Lord Lafiama Amikain Kolmonen L2
1990 F Fakilan F Tachetee Bassinoire Mohandis Amanda L2+L4
1990 F Hymyhuulen H Curias Eventyrlige Erasmus O´Soul Ucca Bucca Buu L2
1990 F Tachetee F Tacheteé Bossanova Tacheteé Angelique L2+L2
1990 F Windwhistle F Bosville Colbost Curlew O´Soul Ubbla Bubbla L2
1991 D Audhumlas A Olbero Orangeprince Audhumlas Allerdejligste Silke L2
1991 D Dalmatins M Haymos Falkonetti Vincas Felicitas L2
1991 D Kernehusets N Olbero Ozonelayer Vincas Flora Fiona L2
1991 F Adalmus ++ (J. Pölönen) Dagazza Cherokee Indian Karkonkosken Adalmiina L2+L3
1991 F Cinron E Dalamigos Casanova Cinron Auri L2+L5
1991 F Nabucco ++ (J. Pölönen) Dagazza Cherokee Indian Annabella L2
1991 N Liberlines C Luonnonp. Negus Negesti(Ss) Liberlines Tarport Frenzy (Ss) L2
1991 N Liberlines D Luonnonp. Negus Negesti (Ss) Liberlines Vectra L2
1992 D Dalmatins D Aramis Vincas Felicitas L2
1992 D Dalmatins N Aramis Vincas Felicitas L2+L4
1992 D Kernehusets O Curias Decorated Dingo Vincas Flora Fiona L2
1992 D Vincas L Vincas Fox Petra-Pigan L2
1992 F Chilfinas C T-Cart Nick-Nack Chilfinas Aniaxa (L1) L2
1992 F Nobolinos O T-Cart Nick-Nack Dagazza Chaka Khan L2
1992 F Spotdance A Curias Eventyrlige Erasmus Tachetee Cendrillon L2
1993 D Comicals C Aramis Comicals Perle L2+L4
1993 D Cunards L,M,H,J,R Audhumlas Amled Conquerors Crystal of Cunard L2
1993 D Dalmatins O Skipper Vincas Felicitas L2
1993 D Kernehusets P Kernehusets Lazzie Vincas Flora Fiona L2
1993 D Thor ++ (P&K Nielsen) Dalmatins U-Boston Boy Curias Georgia Girl L2
1993 F Achille ++ (J.Ropponen) Aramis, SF20733/91 Disain Bianca L2
1993 F Dagazza H Elaridge Prince Rufus Dagazza Ella Fitzgerald L2
1993 F Donadello ++(P. Väänänen Zabavan Admiral Mohandis Adaira L2+L4
1993 F Lumikuningattaren A Zazas Bonnie Boy Cindi L2
1993 F Nobolinos P Caesands Tops Smile Nobolinos Ninoona L2
1993 F Ozaenas A Caesands Kamikaze Audhumlas Arimekko L2
1993 F Spothouses A Zazas Bonnie Boy Hederas Begonia L2
1993 F Tähtirata C++ Little Villages Swimneys weeper Tähtirata Andromeda (1991) L2
1993 F Zazas W Audhumlas Arctic Winter Dalimattas Aurora L2
1994 D Audhumlas A Weaponess Vincent Audhumlas Allerdejligste Silke L2
1994 F Almond ++ (A.&A. Jäntti) Zabavan Biberbluza Zabavan Aneliss L2
1994 F Andante ++(E-M.&A. Ripatti) Little Villages Caballero Dagazza Evita Peron L2
1994 F Eevariitan E Quick von der Grafschaft Eevariitan Aisha L2
1994 F Holmankarin A Little Villages Caballero Dagazza Evita Peron L2 SF26022 /94
1994 F Milk White B Quick von der Grafschaft O´Soul Better Be Good L2
1994 F Paddington ++(P. Laakso) Dalhills Clemente Briarwood a la Carte L2
1994 ?T Benrader Feld, S vom vom Benrader Feld, Marquis Vincas Gipsy (L1) L2 DZB 17309
1994 ?T Gut Falkenegg, G vom Vincas Garcon vom Gut Falkenegg, Estopa L2 VDH/DZB 15528
1994? T Rosengrund, A von Vincas Fox von Schlanitzsee, Nane L2 VDH/DZB 16401
1994? T Sieg, B von der Vincas Garcon von der Sieg, Aphrodite L2 VDH/DZB 14280
1995 D Comicals D Gayfield Charles Brown Comicals Perle (L1) L2
1995 D Sammy ++ (P.og K.T. Nielsen) Dalmatins U-Boston Boy Curias Georgia Girl L2
1995 D Vincas O Audhumlas Teddy Blue Vincas Kandy L2+L5
1995 F Nenotlavs D Dalmings Easter Regards Taritas Afrodite L2
1995 F Spot Snaps C Quick von der Grafschaft Taritas Amitja L2
1995 F Tähtirata L++ Elaridge Prince Rufus Tähtirata Andromeda (L1) L2
1995 F Tinydots T Zabavan Bolij Pas Taritas Adele (L1) L2 FIN 24466 /95
1995? T Hohen Mechtin, H vom Vincas Fox vom Hohen Mechtin, Al-Azh L2 DZB 14959
1996 D Basse ++ (L. Sřndergaard) Audhumlas Amled Bewerly L2
1996 D Comicals E Comicals Brown Sugared Leroy Comicals Perle L2+L5
1996 D Railey ++ (Thaulow Nielsen) Weaponess Vincent Curias Georgia Girl L2
1996 D Volucris Kenzo ++ Audhumlas Teddy Blue Chanel von Abasco L2
1996 F Dagazza L Gracilis Babka Dagazza Ella Fitzgerald L2
1996 F Dalbella F Riverdore Right As Rain Briarhood A La Carte L2
1996 F Moppekerhon M Dalmos Irish Coffee Taritas Afrodite (L1) L2
1996 F Ozaenas D Caesands Claret Gobbler Zabavan Amalka L2
1996 T Benrader Feld, W vom Super Trooper at Knightstone Vincas Gipsy L2 VDH/DZB 19005
1997 D Daltheas C Handsomelivy (26639/91) Najcas Melissa L2
1997 D Meonia E Vincas Ghandi Haymos Wienna L2
1997 D Vincas P Audhumlas Teddy Blue Vincas Kandy L2+L5
1997 E Olbero Only You Once Cocheperro Oreblo of Olbero Audhumlas Allerfineste Strik L2
1997 F (A. Lihtonen) Audhumlas Arctic Winter Tachetee Esquimeau L2+L2
1997 F Alfonsus (L.Mäkinen) Caesands Coconut Tequila Bistron Diorina L2
1997 F Holmankarin C Hederas Euonymus Nanus (L) Holmankarin Bellamie L2+L4
1997 F Spot Snaps D Zabavan Exerglava Taritas Amitja L2
1998 F Coastal G Riverdore Right As Rain Coastal Diamond ´n Pearls L2 FIN 23019 /98
1999 F Tähtirata C,U,S Tähtirata Admiral Tähtirata South-West Wind, 20278/95 L2 FIN 37754 /99
Rok registr. VRH OTEC MATKA GEN. Registr.č.
1984 F Boogieboy ++(P. Nieminen) O´Soul Rumoroso Annabella L3
1984 F Busek ++(L. Salminen) O´Soul Rumoroso Luonnonp. Kapris L3
1984 F Dagazza B O´Soul Rumoroso Annabella L3
1984 F O´Soul T Anelanais Tweed O´Soul Rayamanana L3
1985 F Cindy ++ O´Soul Rumoroso Luonnonp. Kapris L3 18625B /85
1985 F Eevariitan U O´Soul Romancero Eevariitan Sandrina L3
1985 F Figoletto ++(M. Lagstrřm) O´Soul Romancero Eevariitan Ramona L3
1985 N Kolo-Lines I Clydevale Tristan Kolo-Lines Bunnie Girl L3
1987 F Antonio ++ (M.Ryvnänen) O´Soul Rumoroso Luonnonp. Ramina L3
1987 F Jennifer ++ Little Villages Buffoon Bricilla L3
1987 F Jerry ++ Luonnonp. Micolas Benizet L3
1987 F Mohandis A O´Soul Rumoroso Luonnonp. Ramira L3
1987 F Veronica ++ O´Soul Kavaljero Jizzabel (L2) L3
1987 N Lonelias T Spotniks Copyright Trixie (L2) L3
1989 F Panadol Nepa ++ O´Soul Rumoroso Luonnonp. Kapris L3
1990 N Aramis ++ Brage (L2) Busbys Bellatrix L3
1990 S Djurgĺrdens B Liberlines Why-Not Liberlines Quickstep L3+L5
1990 S (Sweden Djurgĺrdens A T-Cart Kansas Liberlines Quickstep L3
1991 F Dagazza F Curias Eventyrlige Erasmus Windwhistle Eternal Escada L3
1991 F Jappi ++ (K.Tuula) Rigoletto Dalamigos Alice L3
1991 F Nenotlavs A Bosville Colbost Curlew Hederas Aktaea Rupra L3
1991 F (T.Kawabata) Rigoletto Dalamigos Alize L3
1991 F Tähtirata H Bosville Colbost Curlew Jennifer L3
1991 N Salido ++ Brage Busbys Dixi L3
1992 D Dánský vrh Aramis (L) Haymos Jihn-třs L3+L4
1992 F Kisanne B Kisanne Action Jackson Windwhistle Chattanooga L3
1992 F Marnellin D Dalhills Anello Hederas Acer Ginnala (L2) L3
1992 F Nenotlavs B Quick von der Grafschaft Hederas Aktaea Rupra L3
1992 N Somatic ++ (Granberg) Perditas Last Trump 18945/91 Perditas Match My Style 06334/89 L3
1992 S Djurgĺrdens C Falabellas Uppercut Liberlines Quickstep L3
1993 D Adafhev ++(SR Larsen) Audhumlas Adonis Audhumlas Anastasia L3
1993 D Baldrian ++ (N&J Holm) Audhumlas Teddy Blue Alberte L3
1993 D Yins S (BS Madsen) Memory Dalsjřs Obelix Haymos Jihn-Třs L3
1993 D Yins T Handsomelivy Haymos Jihn-Třs L3
1993 F Cinron H Cinron Exeter Cinron Damietta L3
1993 F Marnellin G Tähtirata Corona Hederas Acer Ginnala L3+L5
1993 F Marnellin M Cinron Exeter Cinron Damietta L3
1993 F PikkuPiskin E Cinron Fellow Cinron Emlyn L3
1993 F Santakallio A Nenotlavs Amor-Adam Dalisles Amira L3+L4
1994 D Alphonso ++(J.Caspersen) Weaponess Vincent Audhumlas Aud L3
1994 D Gyldenmoses B Amir Kernehusets Nille L3
1994 F Amadeus ++ (M. Pahkasalo) Little Villages Chappie Karkonkosken Afrodite L3
1994 F Asterix ++(K. Fogelholm) Cinron Gladiator Cinron Eliana L3+L3
1994 F Bullacedales B T-Cart Quinton Veronica (L2) L3
1994 F Marnellin M Cinron Eretz Marnellin Dignitas Rosea L3
1995 D Yins F Haymos Whisky Haymos Jihn-Yřs L3
1995 F Fresco ++ (T. Bergstrřm) Caesands Top Smile Hymyhuulen Helicon L3
1995 F Nobolinos R Dalmos Irish Coffee Nobolinos Over the Rainbow (S) L3
1995 F PikkuPiskin F Cinron Fellow Cinron Emlyn L3
1995 F Roi ++ (E. Somppi) Gracilis Affetuoso Cinron Empress L3
1995 F Santakallio E Nenotlavs Amiral-Pluton Dalisles Amira L3+L4
1995 F Varius A Hederas Euonymus Nanus Hederas Acer Ginnala L3
1996 D Basil ++(Caspersen) Weaponess Vincent Audhumlas Aud L3
1996 D Gyldenmoses E Kernehusets Lazzi Kernehusets Nille L3
1996 F Nenotlavs F Nenotlavs Duster-Terminat Nenotlavs Cuiccilli-Bimuli L3
1996 F Zabavan H Zabavan Bolji Pas Anijara L3
1996 T Animal Farm, D of vom Benrader Feld, Rasti of Animal Farm, Beauty L3 VDH/DZB 19092
1996 T Bergring, G vom vom Hügel, York vom Bergring, Asmana (L2) L3 VDH/DZB 19695
1996 T Brennessel schloss, A vom vom Gut Falkenegg, Gharib vom Spreetal, Kodi L3 VDH/DZB 19744
1996 T Falkenburg, P von der Olbero Ozonelayer Coachrunners Dorothee Dijou (L2) L3 CDF0810 /96
1996 T Fräland, A vom von der Wildnis, Baringo von Rosengrund, Arina L3 VDH/DZB 19455
1996 T Hause Baltino, N vom von Benrader Feld, Sammy vom Hause Baltino, Jill L3 VDH/DZB 19671
1996 T Lausitzer Hof, A vom vom Gut Falkenegg, Gharib von der Pikardie, Trini L3 VDH/DZB 19647
1996 T Ostermichel, C von vom Benrader Feld, Rasti von Sankt Hubertus, Isa L3 VDH/DZB 19377
1996 T Rekener Mühle, C von der van Waldhagen, Wolf vom Wittringer Teich, Nina (L2) L3 VDH/DZB 19706
1996 T Rustelmark, B vom vom Benrader Feld, Rasti (L2) vom Rossbach, Cindy L3 VDH/DZB 19762
1996 T Schneeberg, I vom vom Gut Falkenegg, Gharib vom Nordenstadt, Adine L3 VDH/DZB 19812
1996? T Sieben Domänen, A von den vom Gut Falkenegg, Gharib vom Wischof, Citty L3 DZB 19617
1996 T Sieben Domänen, A von der vom Gut Falkenegg, Gharib vom Wischof, Citty L3 VDH/DZB 19616
1996 T Sieg, F von der von der Sieg, Belus von Muhlenbach, Senta L3 VDH/DZB 18892
1996 T Wetzelwald, B von Salsusa Startrekker of Theakston von Rosengrund, Anka L3 VDH/DZB 18965
1997 D Birk ++ (Ole Wielund) Bazius Chagall Dalmatins O´Hara L3+L5
1997 D Gyldenmoses G Curias Invincible Ivanhoe Kernehusets Nille L3
1997 D Kernehusets Q Curias Love Of My Life Volucris Sauternes L3
1997 D Luffe ++ (Lise Bundgaard Weaponess Vincent Audhumlas Astrid L3
1997 D Orion ++ (B.Z. Christiansen Comicals Deejay Domingo Brenda-Bakalia-Dalma-Perfecta L3
1997 F Apple Blossoms R Kisanne Conner O´Conner Spothouses Apple Blossom L3
1997 F Dagazza N Chatterlys Nobleman Dagazza Havana Black L3
1997 F Fidelis P Tinydots Tiny-Tarzan Misakan Black And White L3
1997 F Fidelis Q Tinydots Tiny-Tarzan Misakan Assa L3
1997 F Holmankarin C Hederas Euonymus Nanus Holmankarin Bellamie (L2) L3
1997 F Luminkuninga- ttaren B Benjiboy Lumikuninga- ttaren Anemone L3
1997 F Nenotlavs H Tähtirata Luke-Skywalker Nenotlavs Daynelli-Feelgo L3
1997 F Santakallio J Nenotlavs Diamond-Drill Santakallio Barbara-Bara L3
1997 T Hohen Mechtin, N vom vom Hohen Mechtin, Heros-Higg vom Hohen Mechtin, Eskapade-E L3 DVD 802-97
1998 F Fidelis R Nenotlavs Deep Sleeper Fidelis Narnia L3
1998 F Lumikuninga- ttaren C Retma Paparazzi Lumikunigattaren Anemone, 42367/93 L3 FIN 41792/98
1998 F Moppekerhon O Chatterlys Nestor Moppekerhon Mandi L3 FIN 27736/98
1999 F Lumivuon A Riverdore Right As Rain Dagazza Like A Virgin L3
1999 T Tupfenhaus, B vom vom Benrader Feld, Sammy Fama-Tasha di Cynarchos L3 DVD 1204-99
2000 F Dibaddy ++(S. Huuskonen) Spotdance Bodyguard Ozaenas Diorissimo (L2) L3 FIN 27397/00
2000 F Sofiina ++ (P. Martikkala) Hymyhuulen Hellespontus (L2) Santakallio Justina-Tiina L3+L5
2000 T Kirbach, E vom Vincas Othello (L2) vom Kirbach, Opunkti L3 CDF 1259-00
2000 T Lubsche Trade, E Vincas Othello (L2) von Rawensbruck, Perle L3 CDF 1418-00
2001 F Dagazza P Doh Hills Adventurer, 25705/94M B Dagazza Like A Virgin (L2) L3 FIN 27042/01M
2001 F Hallin Pilkut B Tinydots Tazzia-Mania (L2) Santakallio Havana-Gilo L3
2001 F Päivänvalo B Riverdore Right As Rain Holmankarin Cinderella (L2) L3 EJ 33655/01BL
2002 F Hallin Pilkut C Tinydots Tazzia-Mania (L2) Nenotlavs Judit-Lisa L3 FIN 24690/02M
Rok registr. VRH OTEC MATKA GEN. Registr.č.
1987 F Mischel ++ Eevariitan Shariffi Eevariitan Usha L4
1987 N Liberlines O Liberlines Messerschmitt O´Soul Too Many Souls L4
1988 F Cinron A Caesands Diamond Fizz Cindy L4
1988 F Eevariitan B Eevariitan Shariffi Eevariitan Unadora L4
1989 F Eevariitan C Eevariitan Shariffi Eevariitan Unadaisy L4
1989 F Mohandis D Luonnonp. Benjamin Mohandis Adaira L4
1989 N Liberlines W T-Cart Handsome Higgins O´Soul Too Many Souls L4
1990 N Lonelias L Spotniks Diamond Digger Lonelias Tanja L4
1990 N Toots H Toots Charlie Chaplin O´Soul Tootsie To Toots L4
1991 F O´Soul C Curias Eventyrlige Erasmus O´Soul Talahassilassi L4
1991 N Toots I Perditas Picasso O´Soul Tootsie To Toots L4
1991 N Toots J Lřjtnanthjärtats Bogh Grĺberg (L) O´Soul Tootsie To Toots L4
1992 D Comicals B Aramis Fřrbys Fresh Naughty Nellie L4
1992 D Memory Dalsjřs O Aramis Memory Dalsjřs High Hyacint L4
1992 D Vincas K Vincas Hjalte Aimini L4
1992 F Eevariitan D Eevariitan Shariffi Eevariitan Unadora L4
1993 D Bumle ++ (JB. Nielsen) Aramis Haymos Ysabel L4
1993 D Hegndals A Salido Holstings Hometown Amanda L4
1993 D Medics M Weaponness Vincent Audhumlas Agnethe L4
1993 F Asterix ++ (Saviaho & Isoaho) Nenotlavs Amiral-Pluton Spotniks Loveletter L4
1993 F Nenotlavs C Quick von der Grafschaft Nenotlavs Anjiritta-Gida L4
1993 F Santakallio B Seriffi de duo vom Rosenhagen Nenotlavs Aprilia-Exodus (L3) L4
1993 F Spot Snaps A Nenotlavs Amiral-Pluton Spotniks Loveletter L4 SF 15304/93
1994 D Memory Dalsjřs Q Aramis Busbys Eve L4
1994 D Vincas M Vincas Castor Olbero Aimini L4
1994 F Dagazza I Kisanne Conner O´Conner Dagazza Ferrera Roche L4
1994 F Marnellin L Hederas Euonymus Nanus Marnellin Domina Magna L4
1994 F Spothouses B Nenotlavs Amor-Adam Hederas Begonia Boweri L4
1994 S Djurgĺrdens D T-Cart Quempas Djurgĺrdens Belize L4
1995 F Cinron L Cinron Filibuster Cinron Honey L4
1995 F Marnellin P Hederas Euonymus Nanus Marnellin Domina L4
1995 F Nenotlavs E Salsusa Startrekker of Theakston Nenotlavs Anjiritta-Gida L4 FIN 45383/95R
1995 F Santakallio D Caesands Verduzzo Smile Nenotlavs Aprilia-Exodus L4
1995 N Ayvalik ++ (Kirsten Log) Kjmos Dennis Sanur L4
1995 N Hugin ++ (Ĺse Gil) Dalmos Hurrycane Samosir (L3) L4
1995 S Bazius C T-Cart Handsome Higgins Djurgĺrdens Charity L4
1996 F Acadia ++ (R. Mattila) Nenotlavs Amiral-Pluton Misakan Brandy Buck L4
1996 F Santakallio G Dalhills Coccolo Mio Nenotlavs Aprilia-Exodus L4
1996 F Santakallio I Seriffi de duo vom Rosenhagen Santakallio Anjuska-Avril L4
1996 T Wittringer Teich, R vom vom Silberwald, Chico vom Wittringer Teich, Patty Akira L4 VDH/ DZB 19794
1997 D Aros ++ (Tina Jensen) Aramis Haymos Ronja L4
1997 D Gyldenmoses F Kernehusets Lazzi Gyldenmoses Bella L4
1997 D Yins C Counts Classic Desmond Yins Skyi L4
1997 F Amos ++ (S. Hirvonen) Caesands Claret Gobbler Cinron Hilary L4
1997 F Marnellin E Retma Paparazzi Varius Aqua Marina L4
1997 F Nenotlavs I O´Soul De Zolt Nenotlavs Anjiritta-Gida L4+L6
1997 F Onnen Päivän A Dagazza Fonzarelli T-Cart Xhosa L4
1997 F Pegasus ++ (J. Tuorila) Kisanne Dirty Harry Barbara L4
1997 F T. Jaana) Kisanne Dirty Harry Barbara L4
1997 S Pongolands D Aramis Pongolands Görsöta Göta L4
1997 S Rambo ++ (B.Aho& L.Westlund) Kenbirs Casanova Djurgĺrdens Cremona L4
1998 F Ozaenas E Doh Hills Astronaut Zabavan Hladovina L4 FIN 32289/98
1998 F Santakallio L Clintons This Bud Avery Nenotlavs Aprilia-Exodus L4
1999 F Fidelis S Varius Alea Lacta Est Fidelis Omenankukka L4
1999 F Fidelis T Varius Alea Lacta Est Misakan Assa L4
1999 F Marnellin G Guardian Brave Heart Varius Aqua Marina L4 FIN 38578/99
1999 F Nenotlavs K Gwynmor Ianto Nenotlavs Anjiritta-Gida L4
1999 F Santakallio Q Santakallio Cavanaugh Santakallio Joseffiina-Fina (L3) L4
1999 F Zabavan L Zabavan Hobotnica Zabavan Ekaterina L4
1999 T Hause Baltino, Y vom von Waldhagen, Wirbelwind vom Hause Baltino, Nina (L3) L4 DZB 22974
2000 F Ottopojan U Zabavan Hobotnica Ottopojan Ooppera L4 FIN 42869/00
2000 F Päivänvalo A Olbero Oedipus Holmankarin Cinderella (L3) L4
2000 F Santakallio R Santakallio Kilimandcaro Spot Snaps Dear Friend L4+L6 FIN 16412/00
2000 F Stelton B Caesands Coconut Tequila Santakallio Eeva-Stina L4
2001 F Varius V Perditas Just In Time 00365/95 Varius Aqua Marina L4 FIN 30762/01R
2001 F Zabavan P Doh Hills Astronaut, 25707/94M A Zabavan Hladovina, 16147/96R B L4 FIN 38728/01M
2001 T Hause Baltino, A vom von der Falkenburg, Prince-Justin (L3) vom Hause Baltino, Pia L4 DVD 1656-01
2001 T Hohen Mechtin, P vom vom Gramzower Kloster, Gentleman vom Hohen Mechtin, Ninja-Nova (L3) L4 DVD 1488-01
2001 T Königskoppel, C von der von der Schwarzen Au, Rover vom Lausitzer Hof , Alka (L3) L4 DVD 1448-01
2002 F Maipet A Baskerville, FIN 24510/ 99R Moppekerhon Olivia L4 FIN 25014/02M
2002 F Santakallio A Baskerville, FIN 24510 /99R Santakallio Rose-Mary (L3) L4 FIN 15790/02M
2002 T Hause Baltino, B vom von der Falkenburg, Prince-Justin (L3) Alta Magic Dalmatian L4 DVD 1708-02
2002 T Hause Baltino, C vom von der Falkenburg, Prince-Justin (L3) vom Hause Baltino, Nina (L3) L4+L4 DVD 1708-02
2002 T Kappenbusch, A von vom Dalheim, Agilo vom Tupfenhaus, Bandy (L3) L4 DVD 1760-02
2002 T Kirbach, I vom vom Kirbach, Bandit vom Kirbach, Eika (L3) L4 DVD 1803-02
2002 T Königskoppel, E von der von Schloss Thiergarten, Gismo vom Lausitzer Hof, Aika (L3) L4 DVD 1786-02
2002 T Rapsacker, A von de duo vom Poel-Rosenhagen, Yogy-bär von Tupfenhaus, Bella (L3) L4 DVD 1702-02
2002 T Rosenharz, F von von den sieben Domänen, Akabor (L3) von Schloss Thiergarten, Echalotte L4 DVD 1729-02
Rok registr. VRH OTEC MATKA GEN. Registr.č.
1988 N Liberlines S Liberlines Othello Kanaljens Cilla L5
1988 N Liberlines T Liberlines Othello Liberlines Keep On Running L5
1989 N Liberlines V Liberlines Little Pershing Liberlines Over the Rainbow L5
1989 N Paper Moons B Liberlines Othello Spotniks Busy Bee L5
1989 N Toots E Liberlines O´Key Way Toots Build Me Up Buttercup L5
1990 F Cinron C Cinron Andy Quatro L5
1990 F Cinron D Dacabe Take Me Away Cinron Aquamanda L5
1990 N Heiko T-Cart Handsome Higgins Liberlines OneStepAhead L5
1990 N Njargagiedde D Liberlines O´key Way Animas Hilly L5
1990 N Perditas M Liberlines Othello Perditas Over And Over Again L5 90/ 09024
1990 N Svolvargeitas F Liberlines O´Key Way Spotniks Innova L5
1990 N Timankas T Liberlines Othello Timankas Single Ace L5
1991 F Dalisles A Dagazza Dollar Smile Abelline L5
1991 N Liberlines E Knight of Gold at Theakston Liberlines Work It Out L5
1991 N Liberlines Z Peedals Pompe Liberlines Over the Rainbow L5
1991 S Bjřrkstagĺrdens G Liberlines Whizbang Bjřrkstagĺrdens Dream Darling L5
1991 S Borgdalms K Liberlines Whizbang Borgdalms Carmen-Chita L5
1992 F Cinron F Dalimattas Markis Cinron Arlette L5
1992 S Fire ++ Liberlines Why-Not Becajos Beautiful Girl L5
1992 S Jollypopps J Liberlines Whizbang Jollypopps Eusmeralda L5
1992 S Solbos K Toots Joy To The World Solbos Unique Lady L5
1993 D Memory Dalsjřs P Memory Dalsjřs O´Molly Holstings Honey Bonnie-Bee L5
1993 F Cinron G Dalhills Anello Cinron Candy L5
1993 F Zabavan C Bosville Colbost Curlew Cinron Aquamanda L5
1993 N Liberlines I Liberlines Othello Liberlines Royal Prestige L5
1993 N Toots L Kjmos Deywid Toots Hollie Hobbie L5
1993 N Toots M Toots Handsome Twist´NTime(S Toots Fuzzy Wuzzy Ego L5
1993 S Solbos L Toots Joy To The World Solbos Cindy L5
1994 D Dallise C Comicals Brown Sugar Leroy Hazylivalove L5
1994 D Haymos D Vincas Kaos Casandra L5
1994 D Haymos L Vincas Kaos Haymos Roche L5
1994 D Memory Dalsjřs R Memory Dalsjřs Ludvig Memory Dalsjřs Ofelia Olbero L5
1994 F Cinron J Cinron Fantasy Cinron Drina L5
1994 F O´Soul D Kisanne Conner O´Conner O´Soul Cicciolina L5
1994 F Santakallio C Seriffi de duo vom Rosenhagen Hederas Deutzia Scabra L5
1994 F Zabavan D Zabavan Bez Humor Cinron Aquamanda L5
1994 S Ida ++( Eva Lundberg) Liberlines Whizbang Borgdalms Gitt L5
1994 S Lřjtnantshj- ärtats I Toots Jokerman Lřjtnantshjärtats Anitra L5
1994 S Solbos O Toots Joy To The World Solbos Isabella L5
1995 F Santakallio F Seriffi De Duo Vom Rosenhagen Spot Snaps Alexandra L5
1995 S Löjtnanthjärtats J Toots Jokerman Löytnanthjärtats Flaminia L5
1996 D Amadeus ++ (M. Holmgren) Vincas Kaos Amanda (25220/94) L5
1996 D Bell-A-Mirs B Amir (18515/90) Comicals Bella Born by Nellie L5
1996 D Dalmatins F Bazius Chagall Dalmatins Babette L5
1996 D Dalmatins Leo Bazius Chagall Dalmatins Etoile L5
1996 D Frćk Fregnet N Vincas Hjalte Yins Tonic L5
1996 D Memory Dalsjřs T Busbys Freschman Memory Dalsjřs Ofelia Olbero L5
1996 D Whispering Steels C Whispering Steel from Bynton Memory Dalsjřs Odessa L5
1996 F Bendolinos A Guardian Classic Coach Caesands Yasmine L5
1996 F Dagazza M T-Cart Quinton Dagazza Inside Joke L5
1996 F Fidelis O Spot Snaps Araucaria Misakan Assa L5
1996 F Marnellin U Gracilis Babka Marnellin Lacuna Marina L5
1996 F Marnellin Z Vincas Hjalte Marnellin Laudante Dublex L5 FIN 45614/96
1996 F Santakallio H Caesands Verduzzo Smile Santakallio Beatrice-Rice L5
1996 F Tähtirata A(+div) T-Cart Quinton Tähtirata Chief Chirpa L5
1996 F Zabavan G Dalmos Irish Coffee Cinron Aquamanda , L4 L5
1996 S Jollypopps O Liberlines Whizbang Jollypopps Hawaii af Glorianna L5
1997 D Alexander ++ (H. Larsen) Bazius Chagall Haymos Maja L5+L6
1997 D Baldo ++ (Finn Nielsen) Vincas Kaos Dalmatins Windy L5
1997 D César ++ (Jane Birk Nielsen) Counts Classic Dancer Bubi (02246/93) L5
1997 D Haymos P Vincas Kaos Haymos Roche L5
1997 D Haymos T Bazius Chagall Dalmatins Babette L5
1997 D Haymos Z Vincas Kaos Haymos Ronja L5
1997 D Hegndals C Comicals Brown Sugared Leroy Rocca Al Mare Alta Zingara L5
1997 D Memory Dalsjřs W T-Cart Terpodian Memory Dalsjřs Ofelia Olbero L5
1997 D Ronaldo (+div, TS řndergaard) Bazius Chagall Dalmatins Perle L5
1997 F Leon (+div,. M. Koskela) Dalhills Dappertutto Nenotlavs Chihuli-Vikin L5
1997 F Marnellin A Retma Paparazzi Marnellin Lilia Florens L5
1997 F Moppekerhon N Dalhills Dappertutto Nenotlavs Elaine-Tartelli L5 FIN 42884/97
1997 F Nenotlavs G Nenotlavs Epoc-Nechol Peace L5
1997 F Santakallio K Quick von der Grefschaft Santakallio Delilah-Lilac L5
1997 F Tähtirata B Caesands Geri Birkelägg Tähtirata Nicki L5
1997 S Borka ++ (Susanne Nordgĺrd) Lordlikes Clipperton Djurgĺrdens Devon L5
1997 S Cabrie De Seri D Bazius Coxwold Niraks Kardemumma L5
1997 S Solbos U Toots Joy To The World Solbos Nikita L5
1997 S Yohimbis (Camilla Krog) Liberlines Whizbang Jollypopps Kawalerowicz af Island L5+L7
1997 T Gramzower Kloster, E vom Comicals Brown Sugar Leroy (L4) vom Gramzower Kloster, Antonia L5 CDF 1086/97
1998 F Dalmiras A Caesands Tops Smile Marnellin Palma De Marina L5 10890/98M B
1998 F Escartos A Little Villages Groomsman Nenotlavs Elhcbet-Diasan L5 FIN 20984/98
1998 F Holmankarin D Olbero Oedipus Nenotlavs Elyce-Fleur L5 39688 /98M C
1998 F Santakallio M Seriffi de Duo vom Rosenhagen Santakallio Dolores-Refy L5 FIN 25329/98
1998 F Varius B Doh Hills Adventurer Marnellin Laudante Dublex L5 FIN 28657/98
1998 N Annebellass Solo Oliv. + + Akdag Bella L5 97/22178
1999 F Marnellin F Olbero Oedipus Marnellin Lilia Florens L5 FIN 20436/99
1999 F Moppekerhon P Gwynmor Ianto Nenotlavs Elaine-Tartelli L5 FIN 37244/99
1999 F Nenotlavs L Spot Snaps Araucaria Clintons Pride Peace L5 FIN 34192/99M
1999 F Santakallio O Santakallio Cavanaugh (L5) Santakallio Henrietta-Hetta (L5) L5 FIN 14364/99
1999 F Talvipuutarhan A Caesands Top Smile Tähtirata Nicki, 41662/93 L5 FIN 20519/99
2000 F Escartos E Kamilkan Nuori Anton Nenotlavs Elhcbet-Diasan L5 FIN 13494/00
2000 F Marnellin H Retma Paparazzi Marnellin Lilia Florens L5 FIN 22538/00
2000 F Spot Snaps F Santakallio La-Love-Boy Spot Snaps Everybody Love L5 FIN 40752/00
2000 F Tallpeak A Doh Hills Adventurer Marnellin Et Cetera L5 FIN 26406/00
2001 F Agotto ++(Laura Vatanen) Caesands Vice-Roy Santakallio Irispseudacorus, 40626/96R L5 FIN 36926/01M
2001 F Ammonaika ++(S. Kalliomäki) Kamilkan Nuori Anton Onnen Päivän Aida L5 FIN 20920/01R
2001 F Marnellin I Jillocs A Man In The Mirror Marnellin Eximia Cumlaude L5 FIN 3037/01M
2001 F Marnellin J T-Cart Black Baboo Marnellin Lilia Florence L5
2001 F Mis-Zer F Kamilkan Oranssiprinssi Tähtirata South-West Wind L5 FIN 27399/01R
2001 F Moppekerhon Q Olbero Oedipus Nenotlavs Elaine-Tartelli L5 FIN EJ 30775/01M
2001 F Ozaenas H First Forest Future Builder Ozaenas Elizza L5 FIN 19983/01
2001 F Pilkuttajan P Rocca Al Mare Adirato Marnellin Edire Elite L5 EJ 24029/01
2001 F Santakallio U Baskerville , 24510/97R C Nenotlavs Ibitza_Bimu , 38331/97R C L5 FIN 10134/01
2001 F Santakallio V Santakallio Cavalier Santakallio Gunvor-Vori L4) L5 FIN 11963/01
2001 F Sirimon Agotto ++ (L. Vatanen) Caesands Vice Roy Santakallio Irispseudacorus L5 FI 36926/01
2001 T Beverstedter Mühlen, R von der vom Teutoburger Wald, Bolero (L4) von den Beverstedter Mühlen, Joice L5 DVD 1517-01
2002 F Aikamiespoika ++ (N. Hilonen) Santakallio Santa-Sea-Quist (L6) Spot Snaps Friendly-Mamba (L5) L6+L7 FIN 46072/02
2002 F Holmankarin F Gracilis Force Major Nenotlavs Elyce-Fleur L5 FIN 23024/02R
2002 F Moppekerhon R Gwynmor Ianto Nenotlavs Elaine-Tartelli L5 EJ 32141 /02
2002 F Santakallio Z Baskerville, FIN24510/99R Santakallio G L5 FIN 16242/02
2002 F Smalihain B Marnellin Pax In Nox (L4) Seven Secrets Alannah Myles L5 FIN 20125 /02
2002 T Hause Baltino, D vom vom Hause Baltino, Match vom Hause Baltino, Ypsy (L4) L5 DVD 1961-02