English  |  Mapa stránek

CHOVATELSKÁ STANICE
Dalmatinů

Sunset Dalmatian

Dalmatin INFO

MOČOVÉ KAMENY U DALMATINŮ


Močové kameny u Dalmatinů

Již v roce 1938 zaznamenali veterinární lékaři, že dalmatin patří ke specifickým plemenům, která jsou náchylná na tvorbu močových kamenů - "urátů". Dalmatin je totiž jediné plemeno psů, u kterého se objevuje porucha v produkci moči a je jediným savcem kromě člověka a opice, u kterého se tento defekt vyskytuje. U ostatních plemen psů prochází přeměna moči určitými stadii, mezi které patří i přeměna na allantoin. Tento článek u dalmatinů (a člověka a opice) zcela chybí. Výsledkem je pak vysoká koncentrace kyseliny močové v moči a krvi, která může zapříčinit určité zdravotní problémy. Každý jedinec dalmatina ale není náchylný k tvorbě močových kamenů, stejně jako je to u lidí. Je ale dobré mít svého psa, především samce, pod dohledem, aby se v případě potíží přistoupilo k prevenci co nejdříve a aby nedocházelo k častému zadržováním moči a následnému selhání ledvin a nebo k úplnému ucpání močové trubice.

Jak dochází k produkci močových kamenů - urátů:
Když to hodně zjednoduším, tak se dá vysvětlit, že tento defekt vzniká ve fázi produkce moči v játrech a ledvinách, kde se na základě metabolického procesu jako konečný produkt vylučuje kyselina močová místo allantoinu. Kyselina močová se přeměňuje v krystalky nebo se rovnou utvářejí močové kameny - uráty. Tento jev snadno uvidíme při zchlazení moči dalmatina, přičemž je patrná typická krystalická sraženina. U psů, kteří jsou náchylní na tvorbu močových kamenů, jsou v počáteční fázi krystaly velice malé, ale časem se můžou zvětšit a dosáhnout rozměru "dospělého" kamene.

Jak vznikl tento metabolický defekt u dalmatinů?
Američtí vědci již několik let pracovali na zjištění, ve kterém momentu se metabolický defekt objevil a jejich poslední výzkumné studie poukazují na pravděpodobnou mutaci genů, která byla upevněná při selekci na dosažení typického výrazného tečkování. Dominantní mutační gen, který zajišťuje typické syté tečkování, je úzce propojen s genem pro vysokou koncentraci kyseliny močové. Proto se dá říci, že cílenou selekcí při vytvoření plemene s bílou barvou srsti a sytým tečkováním se upevnil i tento metabolický defekt. Již je také známo, že všichni dalmatini jsou homozygotní pro tento metabolický defekt a proto je není možné z plemene vymýtit.
Je nutné ještě jednou podotknout, že tento defekt pouze napomáhá k tomu, aby se močové kameny vytvořily a záleží na každém jedinci, zda se tak stane nebo ne. Všeobecně procento postižených zvířat není vysoké a tak pro chovatele není situace alarmující.


Backcross project z USA

Tento projekt vznikl v roce 1973, když genetik a chovatel dalmatinů pan Dr. Robert Schaible z Univerzity v Indianě zkřížil pointera Shandown's Rapid Transit (amerického šampiona s rodokmenem AKC*) s fenou dalmatina Lady Godiva (také s rodokmenem AKC) za účelem vyloučit defektní gen, který má za vinu produkci vysoké hladiny kyseliny močové u dalmatinů. Později byli do projektu zahrnuti další dalmatini s rodokmenem AKC tak, že je křížili dál s přímými potomky prvního spojení (pointr x dalmatin). U prvních třech krytí vzniklo potomstvo, které mělo z 1/2 nízkou hladinu kyseliny močové (LUA) a z 1/2 vysokou hladinu kyseliny močové (HUA). Potomci LUA od HUA byly rozpoznáni na základě testování vzorku moči na kyselinu močovou a obsahu kreatinu. Dnes je již dostupný DNA test, který spolehlivě odhalí gen, který způsobuje tento defekt. V následujících letech se pokračovalo pouze se spojením čistých dalmatinů (s rodokmenem AKC) s potomky kříženců, kteří měli nízký obsah kyseliny močové.


Pointr Shandown's Rapid Transit a jeho dcera Stocklore Hybrid - první generace Backcross


Stocklore Stipples (pátá generace) a Aberdeen's BC Aria (destáta generace)

V současnosti (2010) má tento projekt již 14 generací potomků z původního "kříženi" a z potomků má 99,8% dalmatinů rodokmen AKC. Jejich DNA je z 99,8% shodná s DNA dalmatina s "čistým" rodokmenem AKC.
Dr. Robert Schaible a později i další příznivci tohoto projektu se již od roku 1981 snažili, aby jedinci byli zaregistrováni pod plemennou knihu AKC. AKC dokonce povolila registraci dvou jedinců páté generace s podporou Amerického Dalmatin Klubu (DCA). Avšak většina členů DCA tento projekt nepodporovala a tak hlasování převážili a registrace se od této doby pozdržovala. Aby štěňata měla evidenci rodokmenů, byla od začátku zapisována pod další uznanou organizaci v Americe, UKC (United Kennel Club). V počátcích byla neochota ze strany členů klubu tento projekt podporovat především z důvodu horší kvality tečkování, o něco kratšího rámce stavby těla a povahy. V dnešní době, kdy trend směřuje k zdravému a povahově vyrovnanému chovu, vzniká argumentů proti ze strany členů DCA mnohem více. Je spousta otázek, které stále zůstávají ze strany představitelů projektu nezodpovězené a proto se nepřistupuje k dalším závazným krokům. Stálé chybí vědecký podložené odpovědi, hlavně co se zdraví týče, ale také existují obavy z hlediska exteriéru:
- Proč většina dalmatinů nevytváří močové kameny i když v sobě má tento defektní gen? Existuje ještě další dědičná část, která není známá a která se na tvorbě močových kamenů podílí? V tom případě je zapotřebí zahájit nový výzkum a najít gen, který se přímo podílí na tvorbě těchto močových kamenů.
- V případě, že odstraníme HUA gen, tak jaké další nemocí tímto vzniknou? Proč nejsou na těchto psech prováděny další zdravotní testy (myslí se tím dysplázie kyčlí, PRA a testy na jiný druh močových kamenů, jaký jsou kalcium oxaláty, které se mimochodem nedají vyřešit jinak než chirurgicky na rozdíl od urátů). Členové DCA mají obavy z toho, aby tím, že odstraní jeden zdravotní problém, do chovu nezanesli další.
- Backcross skupina neeviduje - nemá žádné záznamy jedinců z těchto chovů od jejich narození až po stáří a v tuto chvíli všichni jedinci, kteří byli prezentováni, nejsou starší 4 1/2 let.
- Protože je vidět, že větší procento Backcross psů má méně přípustné tečkování, je jasné, že tento gen je úzce propojen s důležitým plemenným znakem. Když se tento gen odstraní, tak vznikají obavy, co ještě se může objevit? Nikdy se nepřistoupilo k páření LUA a LUA, aby se případně mohlo zjistit, zda se neobjeví další nežádoucí znaky. Také se objevila otázka, proč se nikdy nenarodila UU (dominantní homozygot) štěňata? Co se stane, když se narodí takové štěně? Bude úplně bílé? Také se mimochodem zmiňují o tom, že ve standardu pointerů jsou uváděny znaky, který jsou u dalmatinů vysloveně vyřazující z chovu.

Každopádně DCA plně podporuje tento projekt a dokonce i financoval prezentaci LUA dalmatinů na klubových výstavách a stále umožňuje zveřejňování článků v klubovém zpravodaji. Na jejich stránkách najdete spoustu informací ohledně tohoto projektu. Avšak větší část členů si myslí, že v tuto chvílí je příliš brzy přistoupit k registraci těchto jedinců a uvolnit je do jejich chovného programu alespoň do této doby, dokud se vědecky nepodloží odpovědi na některé nezodpovězené otázky.

Backcross project v Evropě
Poprvé byl tento projekt oficiálně prezentován na schůzi WAFDAL v Oslu v srpnu 2009 pani Dannikou Bannasch z Ameriky na základě dopisu veterináře a místopředsedy francouzského Dalmatin klubu Dominique Vincenta.
Dr.Vincent importoval fenu Stocklore Forest Windsong v květnu roku 2009 a WAFDAL byla požádaná o podporu registrace importovaných jedinců (LUA) do FCI plemenné knihy pod registry**. Pan Vincent mezitím vlastními silami uspěl zaregistrovat fenu do pomocného registru Livre d'Origines Français (French Kennel Club register) pod "á titre initial" ***
Koncem srpna 2010 byly dovezeny další dvě feny do Anglie, Stocklore Sally Forth a na rok propůjčena fena Fiacre's First and Foremost. Obě feny byly registrované pod Kennel Clubem za určitých podmínek ****, i když British Dalmatian Club nebyl kontaktován a byl tímto rozhodnutím velice znepokojen.
Každopádně Evropa (když počítám i Anglii) má v tuto chvíli (2010) k dispozici tři feny, na kterých jsou v nejbližší době plánované vrhy a tímto budou Backcross projektu položeny základy i na tomto kontinentě.

- - - - - - - - -

* AKC (American Kennel Club) - Americký kynologický klub
** FCI neuznává rodokmeny jiných organizací v Americe kromě AKC.
*** fena obdržela registraci - číslo zápisu a doklad s jejím UKC číslem a výsledkem zdravotních testů. Rodiče feny nejsou uvedeni. Její potomstvo obdrží "provizorní rodokmen", kde budou uvedení pouze rodiče. Po dovršení věku 12měs. pak tito jedinci musí absolvovat výstavu, kde bude posuzovat odborník na plemeno a pokud bude tento jedinec splňovat standard, obdrží pak registrační rodokmen, který mu umožní, aby byl později použit v chovu.
**** 05. 01. 2010 Kennel club povolil registraci importovaného LUA jedince pod podmínkou, že bude jedinec posouzen alespoň dvěma rozhodčími, kteří posuzují výstavy vyšší úrovně (Championship Show). Popis musí splňovat standardní vzhled a charakteristiky plemene. Potomstvo těchto importů obdrží regulérní rodokmen s tím, že první generace F1 bude označená třemi hvězdičkami, druhá dvěma a třetí jednou. Čtvrtá a další generace již anotaci nebude obsahovat. Rodokmen potomků bude označen štítkem, že není možné vystavit Exportní průkaz původu po dobu pěti let a majitelé těchto psů se zavazují během této doby pravidelně posílat informace ohledně jejich zdravotního stavu. Tito jedinci musí být také podrobeni testu sluchu s oficiálním certifikátem BAER.


- - - - - - - - -

Aktualizace 2014: Posledních pár let několik Německých chovatelů vložilo své síly k podpoře tohoto projektu a odchovalo pár vrhů ve svých chovatelských stanicích (chs) s uspokojivým výsledkem. První takový vrh byl odchován v chs Somora americkým importovaným LUA psem do Anglie Stocklore Wizard of the Forrest. Tohoto psa zárověň použili stejný rok v chs aus dem Haus Punctum a chs von den Sandstücken. Dále pro osvěžení krve byl použit americký pes Rim Rock Stocklore Mystic Maks (inseminaci) v dalším vrhu chs Somora a o rok později v chs aus dem Haus Punctum. Jeden LUA vrh se narodil i ve Finsku v chs Aboensis po LUA otci Somora's Forrest Ranger. Byl také importován pes z Ameriky, německé chovatelky Caprili's Just in Time, který je také osvěžením krve vzhledem k tomu, že jeho otec Fiacre's Felix Felicis není blízce příbuzný k výše uvedeným LUA krycím psům a také nepůsobil v Evropě.

Toto je jen výsek informaci z aktuálního dění rozvoju tohoto projektu v Evropě. Vzhledem k tomu, že se čím dál více chovatelů aktivně do něj zapojuje už kapacita tohoto článku nestačí. Proto pro ty kteří by chtěli nadále sledovat nebo dokonce zařadit tento projekt do svého chovu je potřeba informace čerpat přímo z odkazu uvedených níže a také z LUA skupin na Facebooku kterých je hned několik.


Odkazy:


Výskyt močových kamenů u dalmatinů

Výskyt močových kamenů u dalmatinů je dáván do souvislosti s metabolickým defektem vázaným na plemeno. Je stanovena hypotéza o defektu transportu močové kyseliny v játrech. Výsledkem je neschopnost úplné oxidace kyseliny močové v játrech, přestože koncentrace enzymu urikázy je dostatečná. Tento defekt byl pozorován například také u některých jedinců plemene anglický buldok. Z důvodu narušeného transportu močové kyseliny v játrech, je snížená přeměna močové kyseliny na alantoin. Snížení produkce alantoinu vyústuje u těchto plemen ve zvýšenou exkreci močové kyseliny močí. Další příčinou zvýšeného množství močové kyseliny v moči je snížení její reabsorbce v proximálních tubulech ledvin dalmatinů. Výsledná exkrece močové kyseliny u dalmatinů je přibližně desetkrát vyšší než u ostatních plemen psů. Přestože je výsledná exkrece močové kyseliny desetkrát vyšší, uráty se tvoří u malého procenta zvířat. To znamená, že zvýšená exkrece urátů je spíše rizikovým faktorem, ale nikoliv primární příčinou tvorby urátů. Většímu riziku jsou vystavováni psi. Uvádí se poměr výskytu 18,6:1 v neprospěch psů. Většina urátových urolitů je složena z amoniumurátu. Stoprocentní urolity z kyseliny močové a sodiumurátové urolity se vyskytují zřídka. Vznik močové kyseliny v organismu je výsledkem metabolické degradace purinových ribonukleotidů jako součásti DNA obsažené v jádrech buněk. Závěrem je zapotřebí zmínit klinické příznaky urologického pacienta. Chovatel by měl reagovat na první příznaky možného výskytu infekce močového aparátu, močového písku a močových kamenů v těchto případech: při vyšší frekvenci močení, při zjevném diskomfortu zvířete při močení, při přerušovaném močení s opakovanými pokusy o močení. Velmi často u psů, můžeme pozorovat zvláštní stříbřité zabarvení proudu moče ve spojení s delší dobou močení. V těchto případech je důležité vyhledat pomoc veterinárního lékaře, stanovit diagnózu a zahájit terapii, eventuelně zabránit vzniku závažnějšího onemocnění jako je například obstrukce močové trubice, která může vyústit až v selhání ledvin zvířete. Vyvstává zde otázka zda je možné posoudit kvantitativně míru tohoto metabolického defektu u jednotlivých jedinců plemene dalmatin a zda je zde nějaká dědičná souvztažnost a z ní vyplývající možná opatření pro chovatele. V současné době je věcí chovatele zda problémové zvíře do chovu zařadí.
MVDr. Marek Kubát, veterinární klinika Well Vet, 2001