English  |  Mapa stránek

CHOVATELSKÁ STANICE
Dalmatinů

Sunset Dalmatian

Dalmatin INFO

Dalmatin vrhy v České Republice
komplétní plemenná kniha
1969 - 2010

Dnes, 03.09.2010 jsem obdržela nasledující email od paní Coubalové:
" Výzva pro majitelku webu "sunset dalmatian" Evu Dragovič
Obrátilo se na mne několik členů DK ČR s tím, že na webu "sunset dalmatian" jsou ke zhlédnutí údaje z plemenné knihy DK ČR . Tímto Vás výzývám k OKAMŽITÉMU stažení uvedených údajů z uvedeného webu a jejich smazání ve Vašem PC. Tyto informace jsou a byly určeny pouze pro účely plemenné knihy a následně DK CŘ . Nikoli !!!! pro soukromou osobu,což prokazatelně jste !!! Jejich zveřejnění tímto způsobem lze považovat za porušení zákona !!!
Mgr Dagmar Coubalová
předsedkyně DK ČR "

Bohužel i když z nejlepší vůle podělit se s ostatními chovateli o materiály kterými disponují není zájem ze strany některých jednotlivců aby se tak stalo. Po konzultaci s právnikem, i když žádný zákon porušen nebyl, tuto plemenou knihu zatím budu muset pro přístup veřejnosti stáhnout abych pak nemusela běhat po soudech a vynakládala nemale prostředky na právnika (to se opravdu radší toho ušetřím) a až budu mít dotatečně financí a času tak jí s klidným svědomím zas zveřejním a ať soud pak rozhodné kdo měl pravdu ;o) Sama pevně ještě doufám, že mezitím se najde třeba i jiná, příjemnější cesta původní plán zrealizovat ale do této doby jsem bohužel přinucena respektovat výzvu pani předsedkyně DK.


 • Dalmatin vrhy čísla zápisu ČSHPK >> . . . rok 1969-1990 připravujeme
 • Dalmatin vrhy čísla zápisu ČLP >>
  (nejsou komplétní ale průběžně budeme doplňovat: aktualizace 02.09.2010) • Pár slov k této plemenné knize:
  V roce 1989 zpracovala MUDr.Radana Zachová pro Klub chovatelů Dalmatinů Praha přehled všech vrhů dalmatinů od začátku chovu v ČR až do roku 1988. Tuto publikaci nabízel Dalmatin Klub ČR v devadesátych letech k prodeji pro své členy. Bylo velice zajímavé se do ní občas podívat a také sestavovat dlouhé rodokmeny naších psů. Také bylo možné sledovat chovatelské zámery určitých úspěšných chovatelů a nebo i vytáhnout statistiky vrhů. Bylo to velice šikovné tak jsem v roce 2002 dostala nápad, že bych si mohla dát tu práci a navázat na původní plemennou knihu a zpracovat pro Dalmatin klub ČR pokračování.
  Oslovila jsem tehdy MUDr.Radanu Zachovou a tá mi ochotně půjčila materiály který obsahovali kopie všech vrhů které obdržela od Českého mysliveckého svazu a následně ČMKJ. Trochu mi dalo práci vrhy seřadit podle čísla zápisu a pak následně je všechny okopírovat. Pár zápisových čísel jsem vůbec nedohledala a dle informací MUDr.Zachové pravděpodobně je ani nenajdeme - některé materiály se ztratili když po revoluci Český myslivecký svaz předával veškerou dokumentaci ČMKJ a tá následně klubům. Ani ČMKJ je nedokáže vyhledat pokud na těchto jedincích nebylo chováno. Každopádně většina vrhu do roku 2002 byla skoro komplétní a tak se mohlo začit s práci. Bohužel jen co jsem se do ní pustila přišli záplavy a tím i krátke stěhování s komplet vrhem štěňat který jsem zrovna měla; některé rodinné problémy a pozdějí i hodně práce nakonec můj prvotní plán posunuli o několik let. Každopádně data jsem zpracovávala průběžně a spíše pomalejším tempem ale během pár let už vznikla podstatná část. Proto jsem před nejakým časem zaslala práci k nahlédnuti výboru klubu zda by tato varianta byla přijatelná a ještě rok předtím požádala zda by klub mohl dodat další novejší ročníky které chybí. V kontaktu jsme byla především s předsedkyni klubu Mgr.Coubalovou která přes veškeré sliby kromě korektury žádné dodatky neposlala. Zkusila jsem oslovit i ČMKJ která byla ochotná seznam vrhů zaslat ale pouze se souhlasem Dalmatin klubu ČR. I když vždy s pozitivní odezvou DK nakonec nic nezaslal a během těchto dvou let co jsem na ně čekala mi nakonec došla trpělivost - když už s tím nehnu tak mi přišla škoda veškerou práci strčit zpět do šuplíku a tak jí prostřednictvím těchto stránek předkládam k nahlédnuti.

  Chtěla bych především poděkovat MUDr.Radaně Zachové která mi tenkrát v roce 2002 propůjčila materiály bez kterých by tato druhá část plemenné knihy nikdy nevznikla. Také moc děkují dalším chovatelům kteří mi poskytli informace o svych vrzich po roce 2002 a obrovský dík patří Katce Burešové která opravdu vynaložila velké usilí a čas aby mi pomohla ve vyhledávání chybějicích čísel.

  Tyto přehledy vrhů jsou k dispozici pro soukromé účely všem chovatelům a zájemcům o plemeno dalmatin. Jakákoliv publikace nebo tisk je povolen pouze s písemným souhlasem autora.